Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Handlingsveileder

Første utkast til en felles BTI-handlingsveileder for Vestre Toten kommune er nå utformet. Les mer om Bedre tverrfaglig innsats her.

Innhold

Aktuelt: BTI handlingsveileder

Det er nå laget første utkast til en felles BTI handlingsveileder for Vestre Toten kommune.

Handlingsveilederen er selve oppskriften på hvordan det skal gås frem:

  • i konkrete saker der vi er får en undring/bekymring for en gravid/et barn/en ungdom/en familie.
  • når vi setter inn tiltak i en enkelt tjeneste
  • i enkel tverrfaglig samhandling
  • i omfattende tverrfaglig samhandling

Hvert av trinnene utdyper hva aktiviteten handler om, hvordan den skal utføres og hvem som skal utføre den.

BTI: Handlingsveileder, Vestre Toten kommune. Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI): Handlingsveileder.
Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes, 2021/2022.

Handlingsveilederen er digital og klikkbar. Først skal BTI- handlingsveileder prøves ut fra januar til april 2022, sammen med innbyggere og ansatte fra helsestasjonstjenester, barnehage og skole. Den vil bli tilgjengelig for både innbyggere og ansatte på kommunens hjemmeside etter hvert.

Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Nettsiden til Bedre tverrfaglig innsats (BTI) finner man som egen boks på forsiden av den kommunale hjemmesiden, eller ved å følge denne lenken: Sammen om en trygg oppvekst – bedre tverrfaglig innsats (BTI)


Publisert: 17.01.2022 09:38
Sist endret: 17.01.2022 09:38