Bortfall av vannforsyning i Bøverbru og deler av Reinsvoll - løpende oppdateringer

Torsdag 25. mai klokken 15.10 melder Teknisk drift at vannforsyningen nå er tilbake i normal driftssituasjon. Se dagens oppdateringer her.

Innhold

Oppdatering klokken 15.10: Vannforsyningen er nå tilbake i normal driftssituasjon

Vannforsyningen er nå tilbake i normal driftssituasjon.

Det vil kunne bli litt luft i rørene den første tiden. Hvis vannet er misfarget etter hendelsen anbefales det å åpne vannkran nærmest vannledningens innførselspunkt i bygning. La det renne til misfargingen er forsvunnet. Det er ikke nødvendig å koke vannet. Du kan kontakte vannverksvakt på telefon 61 19 12 04 om du lurer på noe. 

Oppdatering klokken 12.35: Nytt strømbortfall

Elvia varsler om nytt strømbortfall i Østre Toten. Dette berører vannforsyningen i Bøverbru og deler av Reinsvoll på nytt, se kart. Vi vil varsle når vi er tilbake i normal driftssituasjon. Vi beklager ulempene dette medfører!

Oppdatering klokken 11.20: Strømfeil er rettet

Strømfeilen er rettet, og vi jobber med å starte opp igjen teknisk utstyr for vannforsyningen. Vannet vil komme tilbake i løpet av kort tid. Det vil kunne bli litt luft i rørene den første tiden etter strømstansen. 

Bortfall av vannforsyning

Det er bortfall av vannforsyning i området vist i kart. Berørte abonnenter er varslet. Dette skyldes strømbortfall i Østre Toten kommune, og det jobbes med å løse utfordringene. Vi vil varsle når vi er tilbake i normal driftssituasjon.

Vi beklager ulempene dette medfører!

- Teknisk drift, Vestre Toten kommune

Bortfall av vannforsyning i Bøverbru og deler av ReinsvollKartillustrasjon: Bortfall av vannforsyning i Bøverbru og deler av Reinsvoll 25. mai 2023


Publisert: 25.05.2023 11:23
Sist endret: 25.05.2023 15:13