Felles satsing på god oppvekst i Vestre Toten

Hva mener du er viktig for at barn og unge skal ha en god oppvekst i Vestre Toten? 12. desember vil politikere og oppvekstsektorens ansatte treffe deg og høre dine innspill.

Innhold

Pressemelding: Hva er viktig for at barn og unge skal ha en god oppvekst i Vestre Toten kommune?

Felles satsing på god oppvekst i Vestre Toten.
Som en del av folkehelsearbeidet i Vestre Toten kommune, ønsker vi å styrke samspillet mellom kommunale tjenester og foresatte, frivillige og politikere gjennom en felles satsing for god oppvekst i kommunen. Et av hovedmålene med satsingen er å skape felles verdier for alle som er i kontakt med barn og unge og verdier som bygger på et mestringsperspektiv. 

Button: Vi ser hverandre i Vestre Toten kommune. Design: Jørn Melnes

Satsingen er nå forankret i alle kommunale tjenester som jobber med barn og unge og rette politiske utvalg. Vi har utarbeidet en prosjektplan med ulike milepæler. I denne forbindelse vil vi onsdag 12. desember gå ut å spørre innbyggerne i kommunen om hva som er viktig for at barn og unge skal ha en god oppvekst.

Politikere og ansatte fra oppvekstsektoren vil møte innbyggerne og stille spørsmål på følgende steder:

  • Amfi Raufoss klokken 12.00 - 20.00
  • Kiwi Reinsvoll klokken 18.00 - 21.00
  • Coop Marked Bøverbru klokken 18.00 - 20.00
  • Kiwi Eina klokken 18.00 - 21.00


Politikere og ansatte vil kunne ses ved at de har på seg en eksklusiv button
(Buttondesign: Jørn Melnes) med følgende utforming, se bildeillustrasjon til høyre.

Kontaktinformasjon

Media ønskes velkommen til å dekke denne saken. Ønskes nærmere informasjon så ta gjerne kontakt med:

Med hilsen

Geir Sollie
Leder idrett og fysisk aktivitet/folkehelsekoordinator, Vestre Toten kommune

Hva er viktig for at barn og unge skal ha en god oppvekst i Vestre Toten kommune?


Publisert: 07.12.2018 12:49
Sist endret: 07.12.2018 12:49