Folkeavstemning om Innlandet 10.-17. februar

Informasjon om folkeavstemningen, hvordan man stemmer og hvordan man skaffer seg elektronisk ID finner man her eller på innlandetfylke.no

Innhold

Rådgivende folkeavstemning - Innlandet fylkeskommune 10.-17. februar 2022

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar klokken 09.00 og stenger torsdag 17. februar klokken 15.00.

Les mer om folkeavstemmingen i informasjon gitt av Innlandet fylkeskommune her: Folkeavstemning om Innlandet - Innlandet fylkeskommune eller se nedover på denne siden.

For å stemme ved den rådgivende folkeavstemmingen gjelder følgende

For å stemme ved den rådgivende folkeavstemmingen gjelder følgende:

 • Du må ha bostedsadresse i Innlandet (folkeregistrert adresse 1.1.2022)
 • Dessuten må du ha fylt 16 år innen utgangen av 2022
 • Du må være norsk statsborger
 • Hvis du ikke er norsk statsborger, kan du likevel stemme hvis du har bodd i en kommune i Innlandet de tre siste årene før 1.1.2022 (det må være folkeregistrert adresse)
 • Er du statsborger i et annet nordisk land, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Innlandet senest 31. desember 2021, har du også stemmerett
Digital folkeavstemning / Om elektronisk ID

Folkeavstemningen er digital. Det kan avgis stemme fra datamaskin, nettbrett eller telefon så lenge det er tilgang til internett.

For å stemme må velgere ha elektronisk ID. Dette kan ta opptil en uke å få på plass. De vanligste formene for elektronisk ID er MinID og BankID.

Selve stemmingen skjer på en sikker plattform, og det er garantert at navnet ikke kan knyttes til hva du stemmer.

Bank-ID er personlig, og skal ikke brukes av andre enn deg selv. Du kan få hjelp til selve stemmeprosessen, til å navigere og hvor du skal trykke for å avgi stemme, men koder og passord skal ikke deles med andre.

Kontaktinformasjon for hjelp til og få eller bruke elektronisk ID:

 • MinID: Ring brukerstøtte på 80 03 03 00 eller send e-post til brukerstotte@digdir.no
 • BankID og BankID på mobil: Ta kontakt med banken din 
Hjelp og veiledning

Dersom du trenger hjelp til å logge deg inn for å stemme ber vi deg om å ta kontakt med pårørende, verge eller annen som står deg nær. Hvis du er bosatt i Vestre Toten og ikke har noen til å hjelpe deg tilbyr Vestre Toten kommune følgende:

 • Du kan få veiledning i Vestre Toten rådhus på hverdager kl. 09.00 -14.00 i valgperioden.
  Vi har PC. Husk elektronisk ID!
 • Ta kontakt med rådhuset 61153300 innen mandag 14. februar kl. 14.00 dersom du grunnet sykdom eller uførhet ikke kommer deg til rådhuset og må stemme der du oppholder deg. Husk elektronisk ID! 

Fylkeskommunen har opprett en telefon for de som trenger hjelp og veiledning.

 • Telefon: 400 21 227
 • Åpningstider: 08.00–20.00 på hverdager
                         10.00–15.00 lørdag og søndag
 • Epost: Du kan også sende spørsmål på e-post: stem@innlandetfylke.no

Innlandet fylkeskommune: Folkeavstemning om Innlandet

Folkeavstemningen om Innlandet

Trenger du litt mer informasjon før du skal stemme? På nett-
sidene til Innlandet fylkeskommune finner du både lettfattelig
informasjon om fylkeskommunen og om selve avstemningen.

Slik stemmer du

Den rådgivende folkeavstemningen åpner torsdag 10. februar
klokken 09.00 og stenger torsdag 17. februar klokken 15.00.
Les mer om stemmeprosessen og hvem som kan stemme her:

Bakgrunn

Hva var bakgrunnen for sammenslåingen av fylkene, og hva blir konsekvensene av en eventuell oppdeling? På denne siden får du noen svar:

 • Bakgrunn (ekstern lenke - innlandetfylke.no)

Fylkeskommunen på 1-2-3

Fylkeskommunen har ansvaret for mange viktige samfunnsoppgaver, og her kan du bli bedre kjent med hva en fylkeskommune gjør innen blant annet skole og utdanning, veg og trafikk, kultur, tannhelse, næringsutvikling - og som samfunnsutvikler:


Publisert: 28.01.2022 08:48
Sist endret: 04.02.2022 08:53