Befolkningsvekst i Vestre Toten

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunen etter 1. kvartal 2022 teller 13 593 vestretotninger. Her finner man kommunefakta og annen relevant statistikk.

Innhold

Fødselsoverskudd og ytterligere folkevekst i kommunen

Befolkningsvekst 2021. Foto: Shutterstock/Vestre Toten kommune

Statistisk sentralbyrå (SSB) melder 19. mai 2022 at
det ved utgangen av 1. kvartal 2022 er 13 593 innbyggere
i Vestre Toten kommune, fra 13 572 innbyggere ved utgangen av 2021 - en økning på 21 personer, derav 10 i fødselsoverskudd.

Nettoinnflytting, inkludert inn- og utvandring (11) er dermed - med knapp margin - ledende faktor for befolkningsveksten foran fødselsoverskudd (10).

Kommunefakta

Kommunefakta for Vestre Toten finner man ved å følge denne lenken (ekstern lenke - ssb.no), og her finner man - i tillegg til innbyggertall - statistikk for helse og levevilkår, innvandring, arbeid og inntekt, kommuneøkonomi, forventet befolkningsutvikling m.m. 

Befolkning - tabeller og figurer
Ved å følge denne lenken (ekstern lenke - ssb.no) vil man finne en landsoversikt med mulighet for å laste ned tabellene i Excel og CSV. 


Publisert: 25.05.2022 08:00
Sist endret: 24.05.2022 14:57