Informasjonsside: Egenberedskap og krigshandlingene i Ukraina

Her finner man informasjon, råd, spørsmål og svar knyttet til egenberedskap, nasjonal/kommunal beredskap og krigssituasjonen i Ukraina.

Innhold

Usikkerhet knyttet til krigshandlingene i Ukraina

Krigen i Ukraina påvirker hele Europa, Norge og også Vestre Toten kommune.

Nasjonale myndigheter har imidlertid så langt ikke endret trusselnivået mot Norge. Selv om trusselnivået er uendret, er det usikkerhet knyttet til hva som vil skje de nærmeste dagene, ukene og månedene. Vestre Toten kommune vil videreinformere aktuell informasjon fra statlige myndigheter.

Beredskap handler om å være forberedt på det som kan skje, og i den sammenheng følger her noen informative og relevante lenker fra nasjonale myndigheter og fagekspertise.

Spørsmål og svar fra regjeringen

Her er regjeringens svar på ofte stilte spørsmål rundt Russlands angrep på Ukraina og håndteringen i Norge. Nettsiden oppdateres fortløpende.

Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap. Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

Følg disse rådene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å være best mulig forberedt (oppdatert 29.05.2024):

Dette bør du ha hjemme. Foto: Ivar Kvaal/DSB

Eksempel på beredskapslager du bør ha hjemme, blant annet vann, kokeapparat,
ved, legemidler og førstehjelpsutstyr, mat og DAB-radio (Foto: Ivar Kvaal/DSB)

Informasjonsbrosjyre: Du er en del av Norges beredskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utformet en informasjonsbrosjyre, og denne brosjyren finner du digitalt her: 

Ny, oppdatert brosjyre er ventet i forbindelse med Egenberedskapsuka 2024.

Spørsmål, svar og løpende informasjon fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) ved eventuell atomulykke

DSA følger situasjonen i Ukraina fortløpende, spesielt Zaporizjzja kjernekraftverk. Her finner man spørsmål og svar:

Om tiltak knyttet til mulig radioaktivt nedfall

I og med at det er krigshandlinger i område med atomkraftverk og at Russland har satt sine atomvåpen i beredskap, er det fokus på tiltak knyttet til mulig radioaktivt nedfall. Husstander der det bor personer under 40 år, anbefales av nasjonale myndigheter å skaffe  jodtabletter (holder lenge med 10 tbl) i beredskap. Se lenken til dsa.no under for mer informasjon om hvorfor og hvordan tablettene skal brukes. Kommunens beredskapslager av jodtabletter suppleres, og vil bli prioritert distribuert til barn, ungdom, gravide og ammende i henhold til de nasjonale anbefalinger.

  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA): Atomberedskap (dsa.no)

Vestre Toten kommune vil konsekvent følge nasjonale myndigheters råd, anbefalinger og tiltak også på dette området.

Varslingsanlegg og tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkningen som følge av krigshandlinger. I Norge er det omtrent 20 000 tilfluktsrom, med plass til cirka 2,5 millioner mennesker. Tilfluktsrom er plassert i de områdene der en regner med at behovet er størst.

Sivilforsvaret har ansvaret for landets varslingsanlegg og tilfluktsrom. Les mer her:

Vestre Toten kommune har befolkningsvarsling.

Ønsker du å bidra?

Ønsker du å bidra med husrom, klær, aktiviteter eller kanskje transport?
Innbyggere og frivillige som ønsker å bidra med noe i forhold til Ukraina-situasjonen, kan melde melde inn dette på Vestre Toten frivilligsentral sin nettside:

Har du ledig husrom til flyktninger? Er du en arbeidsgiver som kan bistå med ordinært arbeid eller språkpraksisplasser?

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Informasjon til flyktningar frå Ukraina

Helsedirektoratet har oversatt informasjon om helserettigheter for flyktninger og asylsøkere til ukrainsk, russisk og engelsk.

  • English: Healthcare for asylum seekers and refugees in Norway
  • Русский: Медицинская помощь просителям убежища и беженцам в Норвегии
  • українська: Надання допомоги шукачам притулку та біженцям у Норвегії

Flyktningtjenesten, NAV Vestre Toten informerer: Informasjon til flyktninger fra Ukraina

Dersom du har ankommet Vestre Toten kommune er det viktig at du:

  • Dersom du ikke har søkt asyl, men skal søke er det nå mulighet for å registrere deg og din familie i Innlandet. Timeavtale bestilles hos politiet v/ Innlandet politidistrikt på tlf. 40 02 61 90. Telefonen er åpen mandag-fredag klokken 09.00 – 15.00.
  • Ta kontakt med flyktningstjenesten i NAV for registrering i kommunen.
  • All kommunikasjon med veileder på NAV skal foregå på norsk eller engelsk.

Kontakt pr. telefon mellom 09.00 – 14.00 på hverdager:

  • 95 55 74 96
  • 94 97 61 51
  • 91 19 98 04

Kontakt, epost: nav.vestretoten@nav.no

Eventuelt kontakt mottak i åpningstiden mandag, onsdag og fredag mellom klokken 09.00 og 11.00.

Med vennlig hilsen
Flyktningtjenesten, NAV Vestre Toten

Denne informasjonen er oppdatert 10. mars 2023

Інформація для біженців з України: Загальна інформація (Оновлено 5 травня 2022 року)

Інформація для біженців з України: Загальна інформація (Оновлено 5 травня 2022 року)

Ung.no: Er Ukraina-konflikten farlig for oss i Norge?

Mange unge har tanker og spørsmål om Ukraina og Russland for tiden. Det er likevel viktig å huske på at det er liten sjanse for at konflikten skal spre seg til Norge, og at mange organisasjoner jobber med å skape fred. Les mer på ung.no:

Krigen i Ukraina - Hva sier vi til barna?

Krigen i Ukraina henger over oss, voksne som barn, og dramatiske hendelser på verdensarenaen finner veien inn i barnerommet, gjennom nettflater, nyhetssendinger og mellom barne- og ungdomsprogrammer.

Psykologfellesskapet Klinikk for krisepsykologi har i den sammenheng samlet informasjon og råd for foreldre og andre voksne.


Publisert: 14.03.2022 09:00
Sist endret: 08.02.2024 10:40