Informasjon vedrørende mottak av flyktninger

Kommunens koordineringsgruppe for mottak av flyktninger informerer: Om mottak og bosetting av ukrainske flyktninger.

Innhold

Informasjon vedrørende mottak av flyktninger

Vestre Toten kommune er godt i gang med bosetting av ukrainske flyktninger

De største utfordringene som preget mottaket av flyktninger nasjonalt i oppstartsfasen er nå løst. Kommunen har mottatt flere fordelinger og er godt i gang med å bosette flyktninger fra Ukraina. Allikevel ser vi at antall fordelinger er lavere enn forventet før sommeren.

Vestre Toten kommune er anmodet om å bosette 80 flyktninger i løpet av året. I løpet av juni måned vil det være bosatt 25 personer i kommunen hvorav 20 personer er ukrainske flyktninger. Det oppholder seg i tillegg flere direkte ankomne flyktninger fra Ukraina som bor seg i private hjem. Etter at de har mottatt oppholdstillatelse fra UDI starter kommunen arbeidet med å bosette dem i kommunen.  Alle er kartlagt, gitt økonomisk støtte, barn/ unge er i skole og barnehage og de voksne har startet med norskundervisning på voksenopplæringen. Prosess med inkludering i lokalsamfunnet og fritidsaktiviteter er også godt i gang.

Det er fortsatt et stort engasjement fra kommunens innbyggere, med ønske om bidra- og dette setter vi stor pris på. Informasjon om fremtidige behov for bistand vil legges på kommunens hjemmeside eller på siden til frivilligsentralen https://vestretoten.frivilligsentral.no/.

-Flyktnintjenesten, NAV Vestre Toten


Publisert: 06.05.2022 12:26
Sist endret: 06.05.2022 12:38