Vestre Toten ungdomsskole - utbygging og framdriftsplan

Her finner man informasjon, framdriftsplan og kartillustrasjoner vedrørende utbyggingen av Vestre Toten ungdomsskole.

Innhold

Utbygging av Vestre Toten ungdomsskole (VTu)

Hva skal bygges?

Sommeren 2019 skjer en stor endring i skolestrukturen i Vestre Toten kommune. De to eksisterende ungdomsskolene Raufoss og Reinsvoll legges ned, og alle ungdomsskoleelevene i kommunen samles i den nye Vestre Toten ungdomsskole.

Vestre Toten ungdomsskole - illustrasjon

Den nye skolen er dimensjonert for ca 600 elever. Ved oppstart høsten 2019 vil det være omtrent 440 elever og snaut 80 ansatte ved skolen. Bygget vil bli ca 9000 m2 og vil være i 3 etasjer. I tillegg til skolebygget er det opparbeidet ny parkeringsplass med ca 90 parkeringsplasser vest for Prøventunet.

Parkeringsplassen ved Raufoss idrettshall vil også bli oppgradert, og etter hvert vil også idrettshallen bli utvidet. Gangveien “Svinestien” er også oppgradert med både gang – og sykkelfelt. Området rundt Raufoss ungdomsskole har vært preget av anleggsvirksomhet i lang tid, og det vil fortsatt gjenstå mye på uteområdet når Vestre Toten ungdomsskole tar imot elevene første skoledag 2019/2020.

"På vei mot VTu" - fra rektor

Mandag 18. februar 2019:
Skolen begynner virkelig å ta form, og i uke 7 og 8 ble alle ansatte invitert til omvisning på bygget. Mange rom, særlig i norddelen av bygget, er helt ferdige, og vi var innom både arbeidsrom, kontorer, bibliotek og ulike spesialrom. Klasserom, grupperom og ulike elevsoner, som er plassert i sørenden av bygget, er ikke helt ferdig, men nå skjer det mye hver dag. Dette blir et godt skolebygg!

                                        Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - 18.02.2019.

Onsdag 6. februar 2019:
Mandag 19. august 2019 skal ca 440 elever ha sin aller første skoledag på Vestre Toten ungdomsskole. Da har vi ansatte allerede hatt noen arbeidsdager i det nye bygget og alt skal være klart til å gi elevene våre en god start. Både de som jobber hardt med selve bygget og vi som skal jobbe med menneskene som skal fylle bygget, gleder oss til alt står klart. Det er mye som skal på plass både utvendig, innvendig og i organisasjonen før oppstart.

En ny skole er både det vi ser – det fysiske bygget, men aller mest folka som skal fylle bygget. Med nytt arbeidssted og mange nye kollegaer skal egentlig alle ansatte bytte jobb denne sommeren, og vi jobber for at de voksne skal være best mulig forberedt til skolestart 2019. Som nyansatt rektor har det vært spennende å bli kjent med alle ansatte, og jeg har stor tro på at vi sammen skal lage en god skole for elevene våre. Målet vårt er at det skal bli et godt sted å være og lære for alle kommunens ungdommer!

Heldigvis har jeg ikke bare fått møte de voksne på de to ungdomsskolene, det er jo elevene som er grunnen til at vi har valgt å jobbe i skolen. Jeg har fått lov til å besøke alle elevene som skal gå på Vestre Toten ungdomsskole til høsten; både 8. og 9. trinn på Raufoss ungdomsskole og Reinsvoll ungdomsskole og 7. trinn på de fem barneskolene. Forhåpentligvis er dette nyttige bidrag til å gjøre oppstarten på den nye skolen så bra som mulig for elevene. Om noen måneder, når det nærmer seg sommerferie og bygget er mer ferdig enn det er i dag, vil alle elevene på 7., 8. og 9. trinn bli invitert til å besøke den nye skolen. Underveis i de neste månedene vil vi gi dere noen små glimt av hva som skjer i byggeprosessen, så følg med på enten hjemmesiden til kommunen eller legg gjerne turen forbi byggeplassen i Prøvenveien.

- Hanne Marken Dalby, rektor

Bildegalleri

Statusdokumentasjon 6. februar 2019

Vestre Toten ungdomsskole - utvendig byggeprosess 06.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - innvendig byggeprosess 06.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - innvendig byggeprosess 06.02.2019. Vestre Toten ungdomsskole - innvendig byggeprosess 06.02.2019.

Livebilder fra byggeprosessen

Her kan man følge byggeprosessen av Vestre Toten ungdomsskole. 

Direktelenken til kameraoverføringen fra byggeplassen finner man her. (eksternt nettsted) Bildet oppdateres en gang i timen på hverdager mellom 06.00 og 17.00.

Tips: Oppdater din nettleser ved å trykke refresh, oppdater eller last inn på nytt.

Overordnet fremdrift for utbygging

Utbygging Vestre Toten ungdomsskole 2019

Parkeringsplass Prøvenfeltet

Byggestart parkeringsplass ved Prøventunet:
10. september 2017.
Ferdig gruset parkeringsplass: medio november 2017.
Asfaltert parkeringsplass: sommer 2018.

Ny skolebygning

Byggestart/rigging av utstyr: medio september 2017.
Peling for bygg starter: medio oktober 2017.
Riving gamlebygget: sommer 2019.
Innflytting skole: august 2019.

"Svinestien"

Stenges for gangtrafikk: 25. september 2017 - august 2019.
Gang- og sykkeltrafikk rutes som vist på vedlagt illustrasjon.

Kartillustrasjon

Her finner man kartillustrasjonen til høyre i PDF-fil 
for større visningsformat.

Vedlegg og media


Publisert: 23.04.2019 11:40
Sist endret: 23.04.2019 12:17