Kjære alle frivillige og pårørende i Vestre Toten kommune

Informasjon og ønske om bistand fra pårørende, naboer og frivillige grunnet høyt fravær i helse- og omsorgstjenestene.

Innhold

Informasjon og ønske om bistand fra pårørende, naboer og frivillige grunnet høyt fravær i helse- og omsorgstjenestene. 

Kjære alle frivillige og pårørende i Vestre Toten kommune!

Vi er nå inne en periode med betydelig mer smitte i kommunen enn vi har hatt tidligere i koronapandemien.
Kommunen har god vaksinedekning, så det er få som blir alvorlig syke.

Det er et høyt fravær på flere avdelinger i helse og omsorgstjenesten i Vestre Toten kommune. Dette innebærer at vi må gjøre strenge prioriteringer og sørge for at fagutdannede ansatte som er på jobb, kan prioritere helsefaglige oppgaver for å sikre forsvarlige tjenester.

For å gi nødvendig helsehjelp til den enkelte vil det være behov for å ha dialog om hvilken hjelp husstandsmedlemmer og pårørende kan ivareta og bidra med.
Frivillige og frivilligorganisasjoner, naboer, pårørende og andre vil være viktige bidragsytere i en periode fremover med høyt fravær i tjenesten.

Vi ønsker at de som har mulighet til å bidra tar direkte kontakt med tjenesten.
Henvendelser tas imot mellom kl. 10:00 - 14:00 på hverdager.

Kontakt

Her er telefonnummer til de aktuelle avdelingene hvor det er ønskelig med bistand.

  • Vestre Toten hjemmetjenester:  61 15 37 47
  • Gimle sykehjem, Gimlevegen omsorgsboliger, Gimletun omsorgsboliger, Korterudvegen omsorgsboliger og Raufosstun omsorgsboliger: 469 26 362

Publisert: 09.02.2022 12:16
Sist endret: 09.02.2022 12:16