Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Gjennom statsbudsjettet 2021 har Vestre Toten kommune mottatt NOK 642.000 til fordeling til lokalt næringsliv. Søknadsinformasjon finner man her.

Innhold

Kommunal kompensasjonsordning

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68 - har Vestre Toten kommune mottatt NOK 642.000 til fordeling til lokalt næringsliv.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse.

Bedrifter i følgende bransjer vil bli prioritert
 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Bransjer som ble spesielt rammet av smittesituasjon og smittevernsregler i november og desember 2021.

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlag som følge av smittesituasjon og smittevernstiltak.

Ordningen omfatter
 • Tapt omsetning i november og desember i 2021
 • Økte kostnader som følge av smittesituasjon og smittevernstiltak
Kriterier
 • Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Vestre Toten kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntatt er foretak der foretakets inntekt er minst en av deltakerenes hovedinntekt

Søknad

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no (ekstern lenke)

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker-ID) og velg «Logg inn». Legg inn «Vestre Toten» i søkefeltet og velg «Vestre Toten kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning nr 1 2022». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Krav til søknaden
 • Foreløpig regnskap for november og desember 2021 sett opp mot samme periode i 2019, eventuelt 2020. 
 • Årsregnskap for 2019 og 2020.
 • Beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader, og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
 • Egenerklæring og informson om all mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet)

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.

Søknadsfrist, behandling av søknader og utbetaling av midler

Med forbehold om endelig politisk godkjenning settes søknadsfristen til 25. februar 2022. Endelig behandling av søknader vil skje samlet etter søknadsfristens utløp. Tilskudd utbetales i månedsskiftet februar/mars. Så raskt det lar seg gjøre etter at saksbehandlingen er avsluttet.

Kontaktperson

Ola Langedal, næringsrådgiver


Publisert: 09.02.2022 15:19
Sist endret: 09.02.2022 15:19