Kulturpriser og kulturstipend 2023

Kultur- og idrettspris, frivilligpris, kulturstipend og idrettsstipend for ungdom 2023. Frist for søknad og forslag til kandidater: 1. april 2023.

Innhold

Kultur- og idrettspris, frivilligpris, kulturstipend og idrettsstipend for ungdom

Vestre Toten kommunes kultur– og idrettspris kan tildeles personer eller grupper, som gjør eller har gjort en betydelig innsats som utøver og/eller tilrettelegger innen kultur eller idrett i Vestre Toten kommune. 

Vestre Toten kommune kan tildele kulturstipend og idrettsstipend for ungdom i Vestre Toten. Stipendene kan brukes til egenutvikling, utdanning, studiereiser, prosjektarbeid, eller som tilskudd til et vesentlig kulturarbeid / idrettsarbeid. Øvre aldersgrense for stipendet er 25 år.

Vestre Toten kommunes frivilligprisen kan tildeles en initiativrik personer eller gruppe som har lagt ned en betydelig innsats til beste for trivsel og livskvalitet for sine medmennesker i Vestre Toten kommune.

Søknadsinformasjon og søknadsfrist

Skriftlig begrunnet forslag på kandidater til kultur- og idrettspris og frivilligpris 2023 og søknad om kulturstipend og idrettsstipend for ungdom 2023 sendes:

Illustrasjon av diplom

Vestre Toten kommune,
Kultur, 
Postboks 84, 
2831 Raufoss

innen 1. april 2023

Kontakt

Eventuelle spørsmål rettes til: 

Statutter

Statutter for tildeling av frivilligpris for Vestre Toten kommune
 1. Vestre Toten kommune utlyser hvert andre år en frivilligpris.
 2. Prisen består av diplom og en kunstgjenstand. Lokale kunstnere skal vurderes ved innkjøp.
 3. Frivilligprisen tildeles en initiativrik person(er) eller gruppe som har lag ned en betydelig innsats til beste for trivsel og livskvalitet for sine medmennesker i Vestre Toten kommune.
 4. Innen 15. januar skal det kunngjøres at begrunnet og skriftlig forslag til kandidat(er) kan fremmes for utvalg for velferd og opplæring. Forslagsfrist er 1. april. Prisen deles ut samme år som den utlyses.
 5. Oppvekst og velferdsutvalget er ikke bundet av innkomne forslag, og har den endelige avgjørelsen.
 6. Dersom Oppvekst og velferdsutvalget ikke finner kandidat(er) 
  som tilfredsstiller kravene til frivilligprisen, utdeles ingen pris.
Statutter for tildeling av kultur- og idrettspris i Vestre Toten kommune 
 1. Vestre Toten kommune utlyser hvert andre år en kultur- og idrettspris.
 2. Prisen består av et diplom og en kunstgjenstand. Kunstnere med lokal tilknytning skal benyttes.
 3. Prisen tildeles personer eller grupper, som gjør eller har gjort en betydelig innsats som utøver og/eller tilrettelegger innen kultur eller idrett i Vestre Toten kommune.
 4. Innen 15. januar skal det kunngjøres bredt at begrunnet og skriftlig forslag på kandidater kan fremmes for Oppvekst og velferdsutvalget. Forslagsfrist er 1. april. Prisen deles ut samme år som den utlyses.
 5. Oppvekst og velferdsutvalget er ikke bundet av innkomne forslag, og har den endelige avgjørelsen.
 6. Dersom Oppvekst og velferdsutvalget ikke finner kandidater 
  som tilfredsstiller kravene til kultur- og idrettspris, utdeles ingen pris.
Statutter for tildeling av kulturstipend og idrettsstipend for ungdom i Vestre Toten kommune
 1. Vestre Toten kommune kan hvert andre år dele ut ett eller flere kulturstipend og idrettsstipend, verdi minimum kr. 15.000 pr stipend, innenfor vedtatte budsjettrammer.
 2. Stipendene skal tildeles ungdom fra Vestre Toten som viser talent og innsats innen sitt felt. Kandidatene må selv søke. Stipendene kan brukes til egenutvikling, utdanning, studiereiser, prosjektarbeid, eller som tilskudd til et vesentlig kulturarbeid / idrettsarbeid. Øvre aldersgrense for stipendet er 25 år.
 3. Stipendene utlyses hvert andre år innen 15. januar, med søknadsfrist 1. april. Stipendene blir utdelt etter avgjørelse i Oppvekst og velferdsutvalget. Stipendene deles samme år som de utlyses.
 4. Dersom Oppvekst og velferdsutvalget ikke finner kandidat(er) som tilfredsstiller kravene til kulturstipend og/eller idrettsstipend, utdeles ingen stipend.

Publisert: 21.03.2023 08:00
Sist endret: 22.03.2023 10:36