Markering av frivillighetens bistand under pandemien

Tirsdag 22. mars ble lokalavdelingene i saniteten og Lions Club Totn markert for sin innsats i vaksineringsarbeidet gjennom den toårige pandemien.

Innhold

Ros til frivilligheten

Vaksineringsarbeidet mot covid-19 er inne i siste fase, og tirsdag 22. mars inviterte ordfører Olafsen og kommunedirektør Fauchald til ettermiddagslunsj for lokalavdelingene i saniteten og Lions Club Totn.

Saniteten og Lions Club Totn har - sammen med mange andre som har meldt seg selv eller har meldt seg gjennom frivilligsentralen - gjort en fremragende innsats i en periode med stort behov for bistand. I tillegg deltok kommuneansatte som har hatt sentrale roller i vaksinearbeidet.

Dette ble et svært trivelig arrangement, der vi kunne se tilbake på to år med utmerket samarbeid mellom kommunen og de frivillige organisasjonene. I talene ble det vektlagt at kommunens samarbeid med frivilligheten har vært helt avgjørende for å få gjennomført vaksineringen av kommunens innbyggere.

Vestre Toten kommune takker for innsatsen!

Markering av frivillighetens bistand under pandemien. Foto: Vestre Toten kommune

Fra venstre: Lisbeth Skartseterhagen, leder Raufoss sanitetsforening, Gina Marie Sveen, leder Vestre Toten sanitetsforening, Martha Østby, president i Lions Club Totn og Hanne Korsen, leder Eina sanitetsforening.

Vaksineteamet bak, sammen med ordfører Stian Olafsen og kommunedirektør Bjørn Fauchald, er:
Fra venstre: Merete Jemtland Marcussen, Linn Sørhusbakken, Elisabeth Skaar Dyrud og Camilla Brunsberg

 Diplomer, illustrert av Jørn Melnes, og gavesjekker ble utdelt som takk for innsatsen.


Publisert: 24.03.2022 12:40
Sist endret: 24.03.2022 12:40