Helsestasjonstjenesten innfører meldingstjenesten DigiHelsestasjon

Fra og med 13.09.23 kan du kommunisere med kommunens helsestasjons- og skolehelsetjeneste digitalt via Helsenorge. Les mer her.

Innhold

DigiHelsestasjon

DigiHelsestasjon er en meldingstjeneste mellom helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, helsestasjon for ungdom og innbygger.

Her kan du:

  • sende og motta meldinger på en sikker og trygg måte.
  • få oversikt over avtaler og avbestille avtaler.
  • få varsler om planlagte avtaler på tekstmelding eller e-post.
  • få tilgang til relevant informasjon.

På denne måten blir det enklere å planlegge hverdagen.

Helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og helsestasjon for ungdom tar i bruk tjenesten fra og med 13. september 2023. Se video fra KS om DigiHelsestasjon nederst i denne saken.

Helsenorge.no

Du bruker DigiHelsestasjon ved å logge deg inn på helsenorge.no enten via nettsiden eller appen, som du laster ned via App Store eller Google Play. På Helsenorge får du tilgang til flere selvbetjeningsløsninger, og du kan se helseinformasjon som er registrert om deg.

Du kan blant annet se og redigere kjernejournalen din, bytte fastlege, få oversikt over reseptene dine og se hva slags vaksiner du har tatt. Du kan trygt kommunisere med dine helsekontakter, for eksempel fastlege, sykehus, og nå også helsestasjonen, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten.

Slik tar du i bruk DigiHelsestasjon

For å kunne bruke kalender og melding i DigiHelsestasjon må du ta i bruk helsenorge.no. Du må altså logge deg inn på Helsenorge hvis du ikke har gjort dette tidligere.

Første gang du logger deg inn blir du bedt om å aksepterer bruksvilkårene og samtykker til å kommunisere med dine helsekontakter. Les mer om samtykke og personvern ved å følge denne lenken: Personverninnstillinger (ekstern lenke - helsenorge.no)

Du må ha BankID, Buypass ID eller Commfides e-ID for å logge deg inn.

Les mer om elektronisk ID ved å følge denne lenken: 

Bruk av tjenester fra Helsenorge på vegne av barn

For å bruke Helsenorge på vegne av barn logger du først inn som deg selv. Deretter velger du hvem du vil se opplysningene for eller utføre tjenester på vegne av. Du kan bruke Helsenorge på vegne av barn under 12 år. Fra barna er 12 år er det noen begrensninger.

Les mer om helsestasjonstjenester ved å følge denne lenken: 

På Helsenorge kan du representere barn du har foreldreansvar for, og se deres helseopplysninger, med noen begrensninger:

  • Hvis en eller flere av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil begge foreldre kunne representere barnet.
  • Hvis ingen av foreldrene er folkeregistrert på samme adresse som barnet, vil ingen av dem kunne representere barnet.

Sikker innlogging

Tilsvarende løsninger på Helsenorge brukes allerede av fastleger, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorg.

Ettersom løsningen krever sikker innlogging, kan meldingene trygt inneholde sensitive opplysninger. Alle meldingene lagres i den elektroniske pasientjournalen, som gjør at både brukeren og kommunen har god dokumentasjon.

Les mer om DigiHelsestasjon på KS ved å følge denne lenken: 

Film og media

Se video fra KS om Digihelsestasjon under, eller ved å følge denne lenken


Publisert: 23.08.2023 13:39
Sist endret: 23.08.2023 13:39