Menn i helse: Et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Vestre Toten kommune er med på et spennende prosjekt for å rekruttere inn menn i helsesektoren!

Innhold

Menn i helse!

Vestre Toten kommune er med på et spennende prosjekt for å rekruttere inn menn i helsesektoren!

Vestre Toten kommune har inngått en samarbeidsavtale med Menn i helse Innlandet, kull 2022. «Menn i helse» er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet, hvor menn tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. KS har prosjektansvaret for Menn i Helse, og samarbeidsparter i prosjektet er kommuner, NAV og fylkeskommuner. Målgruppen er menn mellom 25 -55 år.

Rekrutteringen foregår slik at kandidater søker om plass i Menn i helse. Opptaksprosessen foregår ved intervjuer og referansesjekk.

Etter utvelgelse og inntak får kandidatene tittelen helserekrutt, hvor kandidatene er under opplæring i inntil 5 måneder. De helserekruttene som er best egnet, mest motivert og opplever at yrket er rett for dem, tilbys et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider.

Møte med en helserekrutt

Menn i helse: Rudi Wang, 2022

Vestre Toten kommune har nå tre deltakere som er helserekrutter innen helse- og omsorgsavdelingen. En av disse deltakerne er Rudi Wang. Han er under utprøving ved Raufosstun omsorgsboliger og skal være der fram til i sommer.

«Det å se yrket fra innsiden har endret synet mitt på yrket. Det handler om omsorg, å være der når noen trenger deg eller bare snakke om alt mellom himmel og jord, vise respekt» sier Rudi. «Det gir en god følelse når man ser gleden og trivselen til den personen en hjelper. Dagene er ofte varierte med mange fine og artige øyeblikk.»

Rudi mener at for en som ikke har vært så skoleflink, er Menn i helse en veldig god vei å gå for å få seg utdanning innen helsesektoren.

«Det er veldig bra å komme ut i praksis først, slik at en ser om en passer til yrket. Det er fint å kunne observere hvordan ting gjøres først for deretter gjøre oppgaver på egen hånd. Tilbakemeldinger fra veileder er viktig for å gjøre ting enda bedre.»

Med et komprimert løp som dette, så kommer en raskere ut i arbeid og har folk rundt seg med samme mål som en selv. Det er fint at det alltid er noen som kan hjelpe deg med ting du er usikker på.»

Vellykket satsning

Menn i helse er av regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på å rekruttere flere menn til helse- og omsorgstjenestene. Langt over 400 menn har tatt fagbrev via «Menn i helse» og 92 % av disse har fått relevant jobb i ettertid.

  • Les mer om rekrutteringsprosjektet her: Menn i helse (ekstern lenke)

Publisert: 12.04.2022 13:14
Sist endret: 12.04.2022 13:14