Ny kåring: Vestre Toten er nest mest boligvennlig i landet

Vestre Toten er kåret til Norges nest mest boligvennlige kommune. Det viser NBBLs landsomfattende undersøkelse Boligvennlighetskåringen.

Innhold

Nest best i landsomfattende undersøkelse

Vestre Toten er kåret til Norges nest mest boligvennlige kommune. Både Gjøvik og Gran er med i kåringen, men havner mye lengre ned på listen. Det viser NBBLs landsomfattende undersøkelse Boligvennlighetskåringen.

I den ferske utgaven av Boligvennlighetskåringen (ekstern lenke - nbbl.no) gjør Vestre Toten et solid rykk oppover, fra 50. plass til 2. plass av 119 kommuner. Gjøvik klatrer fra 48. plass, til 30. plass.

Her er resultatene for Innlands-kommunene:

Nest best i landsomfattende undersøkelse

– Ting går i riktig retning både på Vestre Toten og i Gjøvik, mens Gran henger etter. Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for å sikre at det bygges nok boliger, slik at folk har råd til å eie sin egen bolig. Nå stuper boligbyggingen og salget av nye boliger (til laveste nivå siden 2010). Da er det ekstra viktig at kommunene regulerer nok byggeklare tomter slik at det ikke blir mangel på boliger og voldsom prisstigning når dagens usikkerhet og renteuro har stabilisert seg og boligkjøperne melder seg, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Bedringen merkes lokalt

I Gjøvik og omegn Boligbyggelag (GOBB), er man glade for plasseringen. De kjenner seg igjen i en bedret innsats og et godt samarbeid med kommunene.

– Det er veldig hyggelig at både Vestre Toten og Gjøvik klatrer på lista, sier Tom Søgård, administrerende direktør i GOBB. – Vestre Toten vant jo denne konkurransen i 2021, men falt altså mange plasser i fjor. Da har de tydeligvis tatt et krafttak og kommet seg opp igjen på pallen. Det er hyggelig, og vi har også merket det godt i forbindelse med bygging av våre GOBB Hus på Raufoss. Der snudde kommunen seg raskt rundt og bidro til at vi fikk omregulert og raskt kom i gang med både salg og bygging. På Gjøvik har vi også merket en «ny giv» og en mer «boligvennlig» saksbehandling og det er kjempebra, sier Tom Søgård.

Måler om det bygges nok og riktige boliger, tidsbruk og gebyrer

Boligvennlighetskåringen rangerer i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges nok og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå. Lykkes man i NBBLs kåring, betyr det at boligbyggingen kan holdes oppe og prisene nede. Undersøkelsen er gjennomført av Samfunnsøkonomisk Analyse på vegne av NBBL.

En rekke ting skiller kommunene

  • Gran har landets lengste behandlingstid for reguleringsplaner med drøyt fem år. Mens både Toten og Gjøvik bruker rundt 1,5 år.
  • Vestre Toten har lave gebyrer for planbehandling, men investerer i tillegg mye i kommunal vei.
  • Gran og Vestre Toten er gode på digitalisering, med høy andel digitale byggesøknader.
  • Vestre Toten har mange igangsettingstillatelser i forhold til befolkningsvekst (ca. 200%) og lave boligpriser (25.144 kr/kvm)
  • Gran mangler rapportering på en rekke indikatorer, noe som trekker ned

– Boligvennlighetskåringen er et verktøy til å jobbe mer målrettet med tilrettelegging og boligbygging, og en god pekepinn på om kommunen er på vei i riktig retning. Vestre Toten er best i klassen, mens både Gjøvik og Gran henger ganske langt etter – og kan kanskje hente nyttig innsikt for å klatre mot toppen, sier Folke Fredriksen.

Faktaboks om kåringen

  • «NBBL Boligvennlighetskåringen» avdekker hvordan kommunene bidrar til at det bygges nok og rett boliger til befolkningen. Kommunene er den viktigste offentlige myndigheten for boligbygging.  
  • Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har på vegne av NBBL rangert 119 kommuner etter deres evne til å fremme boligbygging. Kommunene blir rangert ut ifra 16 indikatorer som saksbehandlingstid, gebyrer, tomtereserver og boligpriser. 
  • Analysen er basert på 2022 tall, og kan sammenlignes med tall fra 2020 og 2021. 
  • Digital løsning av kåringen kan brukes kostnadsfritt av alle, men man må kreditere NBBL som kilde. Du finner den her: https://boligvennlighet.nbbl.no

Ny kåring: Vestre Toten er nest mest boligvennlig i landet. Foto: nbbl.noVestre Toten er nest mest boligvennlig i landet. Foto: nbbl.no


Publisert: 08.11.2023 10:56
Sist endret: 08.11.2023 10:56