Samordningsmøte 0-24 år

Bedre tverrfaglig innsats (BTI): Tverrsektoriell samhandling for å finne løsninger til barnets/ungdommens beste.

Innhold

Samordningsmøte 0-24 år

Samordningsmøte 0-24 år, Vestre Toten kommune. Tegnet illustrasjon av Jørn Melnes

I Vestre Toten kommune jobber vi sammen for å finne løsninger til barnets/ungdommens beste. 

Målgruppen er gravide, barn og unge 0-24 år og deres familie.

Praktisk informasjon

Samordningsmøtene trenger et skriftlig samtykke fra deg/dine foresatte for å kunne drøfte problemstillingen.

Samordningsmøte møtes på fredager i oddetallsuker i tidsommet 09.00-11.00 på helsestasjonen.

Skjema for forespørsel finner du under vedlegg og lenker nederst på denne siden.

Samordningmøtet er en tverrfaglig gruppe som består av:

  • Skole/barnehage
  • Helsestasjonstjenestene
  • PP-tjenesten
  • Barnevern
  • Psykisk helse/rus
  • Kultur og fritid
  • NAV
  • BUP

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre:  Samordningsmøte, Vestre Toten kommune (ekstern lenke - issuu.com)
Brosjyre, tegninger og illustrasjoner: Jørn Melnes

Kontaktinformasjon møteledere

Norunn Hanssen

Anne Ulsrud

Vedlegg og lenker

  • Her kan man lese mer om Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - denne informasjonen ligger som en stasjonær boks på forsiden av den kommunale hjemmesiden. 

Publisert: 02.03.2023 10:35
Sist endret: 02.03.2023 10:35