Vestretotninger ønsker å beholde sykehuset på Reinsvoll

I en fersk spørreundersøkelse sier 91 prosent av kommunens innbyggere at de ønsker å beholde Sykehuset Innlandet Reinsvoll.

Innhold

Overveldende flertall i alle aldersgrupper

I en undersøkelse gjennomført av Sentio Research Norge AS på vegne av Vestre Toten kommune kommer tydelig fram hva innbyggernes ønske er når det kommer til Sykehuset Innlandet Reinsvoll:

  • Hele 91 prosent svarer ja mot 3 prosent nei. 6 prosent har svart «vet ikke» på spørsmålet.

Undersøkelsen/rapporten kan man se i sin helhet her: Rapport Sentio Research, Vestre Toten kommune


STYRKET: Erik Dahlén, Stian Olafsen, Tonje Smestad og Stein Oudenstad (Fagforbundet) er alle styrket i troen på å beholde sykehuset på Reinsvoll. Foto: Henning Raae

STYRKET: Erik Dahlén (nestleder, Fagforbundet) ordfører Stian Olafsen, Tonje Smestad (styremedlem, Fagforbundet) og Stein Oudenstad (Fagforbundet) er alle styrket i troen på å beholde sykehuset på Reinsvoll. Foto: Henning Raae/Toten Idag.

I undersøkelsen er deltakerne også spurt om følgende; Mener du psykiatri og somatikk bør samlokaliseres på et nytt hovedsykehus?

Der svarer 69 prosent nei, 14 prosent ja og 18 prosent vet ikke.

Kilde: Sentio Research Norge AS, Toten Idag og Vestre Toten kommune. Foto: Henning Raae/Toten Idag

Om spørreundersøkelsen

Undersøkelsen er utført av Sentio Research Norge AS, og gjennomført på telefon blant et utvalg på 401 personer i alderen 18 år og eldre, og bosatt i Vestre Toten kommune. For best mulig å gjenspeile populasjonen er resultatene vektet etter kjønn og alder. 

Intervjuene ble gjennomført 14. - 15. februar 2022.


Publisert: 25.02.2022 10:48
Sist endret: 25.02.2022 10:48