Bli med på stor trafikkundersøkelse på Raufoss

Det avholdes stor trafikkundersøkelse på Raufoss onsdag 4. september, og mange deltakere ønskes. Bidra til å bedre trafikksituasjonen i sentrum!

Innhold

Undersøkelse for bedre sentrumstrafikk

Det skal gjennomføres en stor trafikkundersøkelse på Raufoss 4. september og mange deltakere ønskes. Du må være fylt 16 år for å kunne delta. Undersøkelsen er et ledd i arbeidet med areal- og transportplan for Raufoss (ATP) og vil forhåpentligvis føre til tiltak som skal bedre trafikksituasjonen i sentrum!

  • Opplæring gjøres mandag 2. september kl 14.30 - 15.30 i kommunestyresalen. Oppgaven vil være å skrive ned bilnummer.
  • Tellingene gjennomføres onsdag 4. september, og skal foregå ute i sentrum av Raufoss. Det blir telling kl 06.30 - 09.00 og 14.30 - 17.00.

Stor trafikkundersøkelse på Raufoss 4. september 2019. Illustrasjon: Jørn Melnes


En liten godtgjørelse vil tilfalle alle deltakende. Vel møtt.

Orientering 3. september: Normal trafikkavikling forventes

Det vil i tidsrommene klokken 06.30-09.00 og klokken 14.30-17.00 foregå en stor trafikkundersøkelse i Raufoss sentrum. Deler av bilnummer vil bli registrert. Det skal ikke bli stopp i trafikken, og det forventes normal trafikkavvikling.

Vennlig hilsen
Kjersti Flatråker, arealplanlegger Vestre Toten kommune.
Telefon: 61 15 34 30 - epost: Kjersti.Flatraaker@vestre-toten.kommune.no


Publisert: 03.09.2019 10:53
Sist endret: 23.08.2019 10:53