Telerestriksjoner 2024

Vestre Toten kommune innfører i perioden for teleløsning våren 2024 telerestriksjoner med tillatt akseltrykk BK6 på kommunale veger. Mer informasjon her.

Innhold

Telerestriksjoner 2024

Vestre Toten kommune innfører i perioden for teleløsning våren 2024 telerestriksjoner med tillatt akseltrykk BK6 på kommunale veger listet opp i vedlegg. 

Vedtaket gjøres gjeldende fra skilt 320 «Akseltrykkgrense» er satt opp og til skiltene er fjernet.

Vedtaket gjelder ikke for utrykningskjøretøyer, renovasjonsbiler for innsamling av husholdningsavfall, kjøretøyer som transporterer fôr til landbruket, kjøretøyer for innhenting av melk, rutegående busser og maskiner/biler som benyttes til vedlikehold av offentlig veg.

Øvrig / til orientering:

Telerestriksjoner gjelder fra skilt er oppsatt inntil skiltet er tatt ned igjen.

For Kv.1065 Eriksrud x Fv.2360 til Alm x Fv2362 og for Kv.2240 Østvoll til Breiskallen vil telerestriksjoner bli innført onsdag 3. april klokken 12.00.

Øvrige veger følger etter hvert som teleløsningen krever restriksjoner for tillatt aksellast.

Vedlegg

Denne informasjonen ligger også stasjonært under Teknisk - informasjonssiden til Teknisk drift.

Telerestriksjoner


Publisert: 02.04.2024 10:29
Sist endret: 02.04.2024 10:29