Trafikksikkerhetsprisen 2023

Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Innlandet kan nomineres. Frist: 15. januar 2024.

Innhold

Trafikksikkerhetsprisen 2023

Trafikksikkerhetsprisen 2023. Illustrasjon: Pixabay

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) deler ut en Trafikksikkerhetspris for forebyggende/holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid. Kommuner, skoler, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner i Innlandet kan nomineres. Prisen deles ut for tiltak som er gjennomført over lengre tid, eller som er planlagt og gjennomført i 2023.

Prisen skal stimulere til engasjement blant dem som i utgangspunktet ikke har trafikksikkerhet som hovedoppgave.
Den kan også deles ut til personer som jobber med trafikk-
sikkerhet når innsatsen er større enn det som normalt kan
forventes.

Begrunnede forslag til kandidater sendes på e-post til post@innlandetfylke.no innen 15. januar.


Publisert: 14.11.2023 12:50
Sist endret: 14.11.2023 12:50