Utlysning av ledige lærlingestillinger i Vestre Toten kommune

Det er fra høsten ledige lærlingeplasser i Vestre Toten kommune, og en oversikt følger her. Søknadsfrist: 24. februar 2023

Innhold

Utlysning av ledige lærlingestillinger i Vestre Toten kommune

Det er fra høsten følgende ledige lærlingeplasser i Vestre Toten kommune:

 • Helsefagarbeiderfaget - 5
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget - 5
 • Byggdrifterfaget - 1
 • Renholdsoperatørfaget – 1
 • IT driftsfaget -1

Kvalifikasjoner/utdanning
For å få ordinær læreplass (2 år i bedrift) må du ha fullført VG1 og VG2 innenfor det aktuelle faget. Før tiltredelse i stillingen, stilles det krav til godkjent politiattest for Barne- og ungdomsarbeidere og Helsefagarbeidere.

Personlige egenskaper
Engasjement og interesse for faget, motivasjon, samarbeidsevne og vilje til læring.

Tiltredelse
Oppstart ca. 1. august 2023.

Vi tilbyr
Vestre Toten kommune har lang erfaring som godkjent lærebedrift med høy suksessfaktor.

Som lærling hos oss får du:

 • Lærekontrakt og arbeidsavtale.
 • Tett oppfølging/veiledning av våre kvalifiserte faglige ledere og instruktører.
 • Intern opplæringsplan i henhold til opplæringsloven.
 • Skriftlig og muntlig evaluering underveis i læretiden.
 • Et godt og trygt læringsmiljø.
 • God integrering av både det faglige og sosiale felleskapet på arbeidsplassen.
 • Mulighet for å søke om læreplass i utlandet via internasjonalt servicekontor.
 • Mulighet for å få jobb i etterkant av bestått fagprøve.

Utlysning av ledige lærlingestillinger i Vestre Toten kommune 2023

Lønnsvilkår
Årslønn for en nyutdannet fagarbeider pr.1. januar er 389 000.-
Lønn utbetales etter forskjellige modeller i forhold til verdiskaping.

Slik søker du

Du søker elektronisk under Ledige stillinger på kommunens hjemmeside.
Spørsmål ved søknaden rettes til: Koordinator for lærlinger i Vestre Toten kommune, Siv Anita Skogen,

Husk å sende inn følgende:

 • Tidligere evalueringer fra praksissted.
 • Oppgi referanser.
 • Rett kopi av vitnemål og attester.
  Sendes: per post til Siv Anita Skogen, Opplæringskontor i Vestre Toten kommune, Postboks 84, 2831 Raufoss, eventuelt på epost:siv-anita.skogen@vestre-toten.kommune.no

Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentleglova §25. Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlister.

Søknadsfrist: 24.02.23

Vi gjør oppmerksom på at Østre Toten og Vestre Toten kommune samordner intervju og inntak av lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget. Du må likevel sende søknad til hver enkelt kommune som du ønsker læreplass i. Du finner utlysningene på den enkelte kommunes hjemmeside under «Ledige stillinger».


Publisert: 16.01.2023 11:14
Sist endret: 16.01.2023 11:14