Rutiner for kontakt med saksbehandlere

Med bakgrunn i endret mønster for besøk og telefoner, endrer Vestre Toten rådhus åpningstid fra nyttår - se tider, kontaktrutiner og smitteverntiltak her.

Innhold

Åpningstider og rutiner for kontakt med saksbehandlere

  • Åpningstid, Vestre Toten rådhus: 09.00 - 14.00

Rådhusets kontaktinformasjon

Se også: Kontakt oss

Kommunens tilbud og tjenester
Vi minner om at det er mange tjenester som kan løses uten å besøke oss via personlig oppmøte, og en oversikt over kommunens tilbud og tjenester finner man her:

Det vil fortsatt være mulig å oppnå kontakt direkte med saksbehandlere utenom ordinær arbeidstid, orientering følger under.

Rutiner for kontakt med saksbehandlere

Selv om vår ekspedisjon er åpen anbefales publikum av hensyn til smittevern i størst mulig grad fortsatt å bruke telefon og epost for i kontakt med våre saksbehandlere.

Skulle du likevel ha behov for å møte oss på Vestre Toten rådhus, så anbefaler vi at avtale gjøres i forkant med en saksbehandler på den avdelingen du vil besøke. Når du har fått en avtale i rådhuset, blir du hentet av den du har avtale med i resepsjonen.

Avtaler med våre saksbehandlere gjøres på telefon og epost, og en kontaktoversikt finner man her:

Følg regler om smittevern ved besøk

Det skal være trygt for både besøkende og ansatte på rådhuset å være tilstede i kommunens lokaler. Mange på rådhuset ivaretar samfunnskritiske funksjoner, derfor er smitteverntiltak strengt ivaretatt. Her følger en oversikt over tiltak:

For besøk på rådhuset gjelder generelle hensyn til smittevern:

  • Ikke kom hvis du er syk, og kom presis til avtalt tidspunkt.
  • Husk god håndhygiene. Ved resepsjonsarealet finner man hånddesinfeksjon som besøkende bes bruke når de kommer og drar.
  • Husk regler om avstand.

Dette møter du når du kommer til Vestre Toten rådhus

  • Du henvender deg i rådhusets resepsjon. Vi vil ta kontakt med saksbehandler og si fra at du har ankommet. Alle besøk blir registrert med navn og hvem det er besøk til.
  • Saksbehandler tar deg med inn på et egnet rom/kontor, der vi har lagt til rette for å møte deg. Rommet er rengjort på forhånd og fri for smitte, og stort nok til å ivareta god avstand mellom deg/dere og saksbehandler.
  • Etter møtet er ferdig vil saksbehandler følge deg tilbake til utgangen. Her kan du sprite deg før du 
    forlater oss.


Velkommen til oss i Vestre Toten kommune!


Publisert: 01.01.2021 10:38
Sist endret: 22.09.2021 13:30