Eina barnehage

Innhold

Om barnehagen

Eina barnehage eies av Vestre Toten kommune, og ble åpnet 1. august 2007. Barnehagen ligger sentralt i Eina sentrum, men med kort vei både til skogen og til Einavannet.

Eina barnehage

Barnehagen har 3 avdelinger, Småtroll, Skogtroll og Lykketroll.

Småtroll er for barn i alderen 0-3 år og har 28 enheter, her er det 4 ansatte pr dag. Skogtroll og Lykketroll er for barn i alderen 3-6 år, og hver av avdelingene har 20 enheter og 3 ansatte pr. dag. 

Aldersinndelingen kan variere fra år til år etter behov.

Barnehagen er bygd med en åpen løsning slik at barna og de ansatte kan bevege seg fritt mellom avdelingene. Dørene er åpne den meste av tiden, og barna kan selv bestemme hvor og hvem de vil leke med. Vi jobber også mye i grupper satt sammen på tvers av avdelingene. Vi kan tilby alt fra 60 – 100 % plass, og prøver så langt det er mulig å tilfredsstille søkernes behov. 

Har du lyst må du gjerne stikke innom for å se hvor fint vi har det. Vi holder til i Skjelbreiavegen 6, rett ovenfor jernbanelinja på veien opp til Skjelbreia og Røyskattlia.

Bilder av barnehagen

Eina barnehage - logo 2019. Logodesign: Jørn Melnes Eina barnehage Eina barnehage Eina barnehage

Avdelinger 

Barnehagen har 3 avdelinger - Småtroll, Skogtroll og Lykketroll.

Småtroll er for barn i alderen 0-3 år og har 28 enheter, her er det 4 ansatte pr. dag. Skogtroll og Lykketroll er for barn i alderen 3-6 år, og hver av avdelingene har 20 enheter og 3 ansatte pr. dag. 

Ansatte i Eina barnehage

Ledelse
 • Hanne Gunn van Dijk, styrer
Småtroll
 • Anita Dalby - pedagogisk leder og stedfortreder for styre
 • Eva Røstadstuen – Barne- og ungdomsarbeider
 • Eldbjørg Dotseth - barne- og ungdomsarbeider
 • Cecilie Beck - Barne- og ungdomsarbeider
 • Anne C. Østeng - Assistent
Lykketroll
 • Sigfrid G. Storengen - pedagogisk leder
 • Trude Neråsen Børthus - barnehagelærer
 • Anne Line Dæhlen - Barnehagelærer
 • Kristin Grefsrud - barne- og ungdomsarbeider
 • Marianne Hauglund - barne- og ungdomsarbeider
 • Anne C. Østeng - Assistent
 • Benedikte Ottesen - lærling
Skogtroll
 • Monica S. Bjerkeengen - pedagogisk leder
 • Ida Elise A. Lorentzen - Barnehagelærer
 • Tone G. Pettersen - Barne- og ungdomsarbeider
 • Cecilie Beck – Barne- og ungdomsarbeider
 • Joseph Kazembe – assistent
I tillegg
 • Anne C. Østeng - fastvikar

Årsplan

Kalender

Barnehageåret går f.o.m. 1. august – t.o.m. 31. august og barnehagens åpningstid er kl. 06.30 - 16.30.

Barnehagen er stengt:

 • Julaften
 • Nyttårsaften
 • I påskeuken
 • 5 planleggingsdager

For barnehageåret 2021/2022 er det satt opp følgende planleggingsdager:

 • Onsdag 8. september
 • Torsdag 9. november
 • Fredag 28. januar
 • Tirsdag 29. mars
 • Fredag 27. mai

Barnehagen er oppe hele sommeren. I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 uker ferie og derav 3 uker sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august.
Barn som skal begynne på skolen har ikke plass etter 1. august, og må avvikle 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.
Det vil bli utlevert lapp i løpet av april der dere skal gi beskjed om den ferien barnet skal ha.

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument

Lover og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre

Brosjyren inneholder:

 • Presentasjon av barnehagen
 • Styringsverk for barnehagen
 • Samarbeid
 • Praktiske opplysninger
 • Dagsrytme med en beskriverse av hverdagsaktivitetene våre
 • Syke barn i barnehagene i Vestre Toten kommune

 Denne brosjyren blir delt ut til de barna som får plass i barnehagen vår.

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:06
Sist endret: 10.01.2022 09:06
Eina barnehage

Besøksadresse:

Skjelbreiavegen 6
2843 Eina

Postadresse:

Skjelbreiavegen 6
2843 Eina

Telefon: 61 19 43 02

Kontaktperson: Hanne Gunn van Dijk

Telefon: 61 19 43 02

Eina barnehage eies av Vestre Toten kommune, og ble åpnet 1. august 2007. Barnehagen ligger sentralt i Eina sentrum, men med kort vei både til skogen og til Einavannet.