Ihle barnehage

Innhold

Om barnehagen

Ihle barnehage er en enavdelings barnehage, med barn i alderen 0 – 6 år. Vi har 26 plasser over 3 år. Det er 7 ansatte som jobber her hos oss. Vi holder til i kjelleren på Ihle skole, og barnehagen ble bygget på dugnad av foreldre på Ihle i 1994. Barnehagen er privat, og drives som et andelslag.

Åpningstid: 06.45-16.45

Ihle barnehage ser verdiene TRYGGHET, GLEDE og RESPEKT som svært viktige. Både for de vi arbeider for og de vi arbeider sammen med. Trygghet særlig for barna, men også for foreldrene, slik at de kan være sikre på at barna deres har det bra.

Glede og humor mener vi er avgjørende for en god stemning sammen med barna, men også blant oss i personalet. Det er viktig å tenke positivt, se det beste i andre og kunne le sammen. Respekt for barn er en fundamental verdi som gjelder uansett og alltid.

Et godt foreldresamarbeid er svært viktig for oss, og noe vi har gode tradisjoner med, og setter høyt.

Lederens side

Velkommen til et nytt barnehageår hos oss i Ihle barnehage

Nå er vi i gang igjen etter en god sommerferie for små og store. Både barn og ansatte synes det er fint å sees igjen, og vi er klare for en ny høst sammen.

Det er 6 nye barn som skal begynne hos oss denne høsten, fra desember er vi fulltallig med til sammen 26 barn. 18 barn på storbarnsgruppa og 8 barn på småbarnsgruppa. Det har i skrivende stund begynt 3 nye barn på småbarn, der innkjøring, rutiner, tilknytning og trygghet skal være i fokus denne høsten.

På storbarn har 6 barn kommet over fra småbarn, og det er spennende og moro å få være sammen med de større barna, med nye utfordringer, lek og opplevelser.

Høsten skal by på varierte opplevelser og opplegg. VI skal ha brannvernuke, FORUT prosjekt, mange turer i skogen og til den fine gapahuken vår, Bamseklubben skal komme i gang med de eldste barna, og vi skal fortsette å ha mye fokus på og tid til LEK, vennskap og barns medvirkning.

Vi gleder oss også masse til ombygging av skolelokalene starter opp denne høsten, og vi kan begynne å se fram til nye og større lokaler forhåpentligvis på nyåretJ

Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.

Kristin☺

Ansatte

Ansatte i Ihle barnehage barnehageåret 2017/2018

Ledelse

Styrer: Kristin Granberg

Alle ansatte

Pedagogisk leder storbarn: Silje Vaslien
Pedagogisk leder småbarn: Kristina Kalrasten (er vikar for Kristin Fladsrud Hegge)
Barne og Ungsomsarbeider: Kristin Østberg
Assistent: Unni Lund
Assistent: Kjersti Dalby
Assistent: Margrethe Snekkerbakken
Fast vikar: Tine Mari Nordheim 

Årsplan

Betalingssatser

Ihle barnehage følger makspris for barnehager. Satser fra 1. januar 2018 er som følger:

% plass

Opphold

Matpenger (lunsj, melk og frukt hver dag)

Totalt

100

2910,-

250,-

3160,-

90

2677,-

225,-

2902,-

80

2444,-

200,-

2644,-

70

2212,-

175,-

2387,-

60

1979,-

150,-

2129,-

Det gis 30% søskenmoderasjon på det barnet som begynte sist i barnehagen.

Kjøp av ekstra dag er prissatt til kr 175; per dag. 

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:08
Sist endret: 12.07.2016 12:08
Ihle barnehage

Besøksadresse:

Vestre Totenveg 1340
2846 Bøverbru

Postadresse:

Vestre Totenveg 1340
2846 Bøverbru

Telefon: 61 19 62 20

Kontaktperson: Kristin Granberg

Telefon: 61196220