Ihle barnehage

Innhold

Om barnehagen

Ihle barnehage er en 2-avdelings barnehage som dette barnehageåret har til sammen 24 barn i alderen 1-6 år. Det er 8 ansatte som jobber i barnehagen. Vi flyttet i februar 2019 over i nyoppussede lokaler i nedlagte Ihle skole, og har lyse, store og gode lokaler. Barnehagen er privat, foreldreeid og drives som et andelslag.

Åpningstid: 07.00 - 16.30
Ved behov har vi åpent fra 06.45-16.45. Dette skal avtales dagen før.

Ihle barnehage ser verdiene TRYGGHET, GLEDE og RESPEKT som svært viktige. Både for de vi arbeider for, og de vi arbeider sammen med.

TRYGGHET er særlig for barna, men også for foreldrene. Om tryggheten er på plass, går barnehagedagen lett.

GLEDE og humor mener vi er viktig i hverdagen. Å kunne le sammen styrker felleskapet og samholdet. Det er viktig å tenke positivt, og se det beste i andre.

RESPEKT for barn og ansatte er vesentlig for en god barnehagehverdag. Alle fortjener å bli behandlet respektfullt, uansett alder og rolle. Alle er vi viktige for felleskapet.

Et godt foreldresamarbeid er svært viktig for oss, og noe vi har gode tradisjoner med, og setter høyt.

Lederens side

Hei alle sammen!

Nå har et nytt barnehageår startet. Jeg håper alle har kommet seg godt i gang.

Vi ønsker alle nye søkere velkommen til en titt hos oss hvis dere er nysgjerrige på hvordan vi har det og hva vi gjør i barnehagen vår. Bare ring først, så avtaler vi en dag som passer.

Vi kan tilby en liten, men passe stor barnehage, med erfarne og stabile ansatte. Blå avdeling for 3-6 år, og Grønn avdeling 0-2 år. 

Omgivelsene våre er fantastiske, med gymsal vegg i vegg som er tilgjengelig for oss. Vi har en flott gapahuk rett baki i skogen, turområder og skog rett ved, samt nærmiljøanlegg og ballbinge i tillegg til en stor og ny uteplass.

Lokalene våre var helt nye i fjor, da vi overtok gamle Ihle skole sine lokaler. Trygt lekeareal med store vindusflater som slipper inn mye dagslys. Nymalte vegger i harmoniske farger skaper et trygt og godt lekemiljø for barna. Vi har et stort fellesrom med kjøkken for begge avdelingene og store og praktiske garderober.

Vi har valgt å ha litt ekstra fokus på natur og bevegelse, siden vi vet at motorisk allsidighet er viktig for hjernens utvikling, og vi har et lekemiljø som gir barna utfordringer på tema.

Vi tilhører Bøverbru skolekrets, men har flere barn hos oss tilhørende andre skoler også.

Lyst til å se? Bare ring barnehagen for en avtale; 950 78 605.
Velkommen til Ihle ☺

Hilsen Lena, styrer

Ansatte

Ansatte i Ihle barnehage

Ledelse

Styrer: Lena Karlsen

Alle ansatte

Pedagogisk leder storbarn: Silje Vaslien
Pedagogisk leder småbarn: Kristin Fladsrud Hegge
Barnehagelærer: Kristina Kalrasten
Barne og Ungsomsarbeider: Kristin Østberg
Assistent: Unni Lund
Assistent: Kjersti Dalby
Assistent: Margrethe Snekkerbakken

Årsplan

Betalingssatser

Ihle barnehage følger makspris for barnehager. Satser fra 1. januar 2021 er som følger:

% plass

Opphold

Matpenger (lunsj, melk og frukt hver dag) 

Totalt

100

3230,-

250,-

3480,-

90

2975,-

225,-

3200,-

80

2713,-

200,-

2913,-

60

2196,-

150,-

2346,-

  • Merk: Det er reduserte matpenger under koronasituasjonen.
  • Det gis 30% søskenmoderasjon på det barnet som begynte sist i barnehagen.
  • Kjøp av ekstra dag er prissatt til kr 175,- per dag. 

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Vedtekter for Ihle barnehage 
- Tillegg: Kretsgrenser, Vestre Toten kommune

Retningslinjer for Ihle barnehage 
- Tillegg: Retningslinjer ved stenging av Ihle barnehage

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:08
Sist endret: 02.02.2022 19:28
Ihle barnehage

Besøksadresse:

Vestre Totenveg 1340
2846 Bøverbru

Postadresse:

Vestre Totenveg 1340
2846 Bøverbru

Telefon: 950 78 605

Kontaktperson: Lena Karlsen

Telefon: 950 78 605

Ihle barnehage er en 2-avdelings foreldreeid barnehage som i 2019 flyttet over i nyoppussede lokaler i nedlagte Ihle skole. Barnehagen er privat og drives som et andelslag.