Veltmanåa barnehage

Innhold

Om barnehagen

Veltmanåa barnehage eies av Vestre Toten Kommune, og barnehagens administrasjon ligger under Vestre Toten Kommunes barnehagekontor. 

Barnehagen ble åpnet i 1976, da med 2 avdelinger. Senere er barnehagen bygget på 2 ganger, den siste gangen i 2002, da vi åpnet avdeling nr. 3. I tillegg fikk vi i 2013 et modulbygg satt opp på området vårt, der avdeling nr. 4 nå holder til.

Veltmanåa barnehage. Logo: Jørn Melnes

Avdelingene har 9-18 plasser, men antall barn som hører til de forskjellige avdelingene vil variere etter alder og antall delte plasser. Vi tilbyr fra 60 % - 100 % plass.

De fire avdelingene er:
Prestekragen - som har barn i alderen 0-3 år.
Blåveisen - som har barn i alderen 0 - 3 år
Rødkløver -som har barn i alderen 3-6 år.
Skogstjerna - som har barn i alderen 3-6 år.

Veltmanåa barnehage ligger sentralt til, midt i Raufoss. Det er kort avstand til det meste, og vi kan bruke både bibliotek og nærmiljøet aktivt.
Vi har kort avstand til flotte naturområder og sammen med Trollskogen eier vi en lavvo. Den ligger i gangavstand til barnehagen, og er et flott turmål for små og store føtter.

I følge barnehageloven skal hver barnehage ha en styrer som har den daglige ledelsen av virksomheten. På hver avdeling består grunnbemanningen av 1-2 stillinger sompedagogisk leder og 1-2 stillinger som assistent / barne- og ungdomsarbeider. I tillegg kan det være ansatt spesialpedagog, ekstra assistent og / eller støttepedagog.

Lederens side

Vi ønsker at Veltmanåa barnehage skal være et godt sted å være for barn, foreldre og personalet.

Vår visjon er:
«Veltmanåa barnehage – i vår hage blomstrer det hele året»

Alle barn er unike og like mye verdt. De har alle iboende muligheter til utvikling, de er sosiale, lærevillige og undrende. Hos oss er barna i fokus, og vi møter dem med åpenhet, respekt og anerkjennelse. Vi gir et likeverdig tilbud utfra barnets behov og forutsetninger og har i tillegg fokus på samhandling og samspill.

Vi er en flott gjeng med dyktige ansatte, og mange av oss har jobbet i Veltmanåa eller i andre barnehager i mange år, - og vi trives i jobben vår! Gjennom holdningsskapende arbeid, ulik kursing og med bevisst jobbing med personalsamarbeid er vi en barnehage som stadig er i utvikling, både faglig, som enkelt personer og som team.

Glede og humor er viktig for oss. Vi er opptatt av å fokusere på muligheter og det positive i hverdagen, vi vil si mer JA enn NEI. Vi ønsker et tett og nært samarbeid med dere foreldre. Det er dere som kjenner barnet best og sammen kan vi gjøre barnehagetiden til en positiv opplevelse for barnet.

Vi ønsker dere velkommen til oss.

Med vennlig hilsen
Mona Bråthen, styrer

Visjon, mål og metoder

Visjon Veltmanåa

Trykk på bildet for stor utgave i PDF-format.

Avdelinger

Velkommen til Blåveisen 🌼

Blåveisen er i år en småbarnsavdeling med plass til 13 barn mellom 0 - 3 år. De voksne som jobber på avdelingen, er Pedagogiske ledere Madeleine og Camilla. Camilla er i vikariat for Marte som kommer tilbake i løpet av november. Tove er assistent og Mai Linda er barne- og ungdomsarbeider.

Vi har fokus på trygghet, nærhet og at alle barn skal oppleve mestring gjennom positive opplevelser i hverdagen. Barna skal erfare å være betydningsfulle for felleskapet og at de får medvirke i ulike situasjoner. Lystbetont lek og glede er en viktig del av livet på Blåveisen.

Vi følger en fast dagsrytme og rutiner er en stor del av hverdagen. Avdelingen har en del frilek, men med faste turdager og aktivitetsdager som er tilrettelagt barnas alder og behov. Vi har samlingsstund hver dag med varierende temaer gjennom året.

Prestekragen

Velkommen til Prestekragen 🌼

På Prestekragen er det 9 glade og aktive barn i alderen 0-3 år. Det er en av småbarnsavdelingene våre. Vi har faste rutiner hver dag, med samling, måltider, soving og lek både ute og inne. Faste rutiner og gjentagelse er viktig for barn i denne alderen. Vi legger stor vekt på at barna skal bli trygge i barnehagen, og at de skal få tillit til de voksne og til hverandre. Trygghet er en forutsetning for at barna skal trives, kunne ta kontakt og samhandle med andre og utvikle seg.

Avdelingen ligger i den eldste delen av bygget. Den består av garderobe, bad, avdeling/lekerom og soverom. I tillegg har vi veranda med tak hvor det er plass til vogner, for barn som skal sove ute.

Vi er et engasjert og humørfylt personale, som ønsker å gjøre vårt beste for at ditt barn skal trives og blomstre i barnehagen.

Velkommen til Rødkløver 🌼

På Rødkløver er det barn i alderen 2-6 år fordelt på 18 plasser, og vi holder til i den innerste delen av barnehagen.

Avdelingen består av et stort oppholdsrom med 2 spisebord og med plass for ulike bordaktiviteter, og to mindre rom. Ett rom som for tiden kalles dukkerommet, her er det kjøkkenkrok og dukker og det andre rommet er pr i dag bil-rom . Vi følger stort sett en fast dagsrytme med lek, måltider og ulike aktiviteter, men dette kan variere noe med tema og årstiden. Vi liker oss på tur i nærområdet, både i skogen og i sentrum, i smågrupper og sammen med andre avdelinger og har en fast turdag i uka.

Vi har mange kulturer og språk representert på vår avdeling og det gjør at vi får god kjennskap til de ulike landene med deres skikker og levemåter.  Lek er viktig i barnehagen og utgjør en flott arena hvor barn og kulturer møtes og skaper vennskap på tvers av landegrensene. Alle barn skal få oppleve vennskap og gode relasjoner både på egen avdeling og på tvers av avdelingene i barnehagen.

Vi voksne på Rødkløver er et engasjert og humørfylt personale som ønsker å gjøre vårt beste for at akkurat ditt barn skal trives og blomstre i barnehagen.

Velkommen til Skogstjerna 🌼

Velkommen til Skogstjerna. Vår avdeling har barn i alderen 3 til 6år. Vi får i løpet av september 17 flotte barn; 11 gutter og 6 jenter.

Skogstjerna er i den eldste delen av bygget fra 1976. Avdelingen er delt opp i ett stort rom hvor vi har spisebord og aktiviteter ved bordene som kan være tegning, modelkitt, puslespill, perling og mange andre ting. Det er også to litt mindre rom. Disse rommene bytter vi litt på aktiviteter etter behov. Det ene rommet har nå kjøkkenkrok og biler, mens det andre rommet har fått et langbord hvor vi blant annet snekrer.

Hverdagen på vår avdeling er preget av en fast dagsrytme med lek og aktiviteter på formiddagen og utelek etter lunsj. Vi har også andre faste aktiviteter som skogsturer, andre turer i nærmiljøet, samt besøk på biblioteket eller til Korterudvegen omsorgsboliger. Skogstjerna er en avdeling som er glad i å ta med barna utenfor barnehageområdet på turer.

For de eldste barna er det Regnbueklubb en gang i uka. I regnbueklubben jobbes det med skoleforberedende aktiviteter. De gjennomgår et opplegg som heter ”språksprell”, som barna vil møte igjen i 1.klasse.

Hver uke har vi to barn som er ”ukas barn”. Disse barna samarbeider med en voksen om praktiske oppgaver gjennom uka. Dette kan være blant annet dekking av bord og opprop i garderoben. De får også litt spesiell oppmerksomhet denne uka.

Vi er et engasjert og positivt personale som vil gjøre vårt beste for at ditt barn skal blomstre og trives her hos oss.

Ansatte

Ledelse

Mona Bråthen, styrer - 100 % stilling.
Eli Lønhaug, stedfortreder for styrer - 90 % stilling.

Blåveisen - telefonnummer: 951 18 803

Pedagogisk leder: Madeleine L Kværnsveen 100 % stilling.
Pedagogisk leder: Marte Solum Farestveit 100 % stilling.
Barne- og ungdomsarbeider: Mai Linda Kristiansen 100 % stilling.
Assistent: Tove Andersen 100 % stilling.

Prestekragen - telefonnummer: 95 47 71 87

Pedagogisk leder: Eli Lønhaug 90 % st.
Barne- og ungdomsarbeider: Ingeborg Smedshammer 100 % stilling.
Barne- og ungdomsarbeider: Silje B Svendsen 100 % stilling.
Barne- og ungdomsarbeider: Stine Storbekken-Haavi 10 % stilling.
Lærling: Anna Johnsrud 100 % stilling. (Anna kommer også til å være på andre avdelinger)

Rødkløver - telefonnummer: 954 15 091

Pedagogisk leder: Lene Gullichsen 100 % stilling.
Barnehagelærer: Aud-Helen Smedstuen 90 % stilling.
Barne- og ungdomsarbeider: Mona Helen Haugstad 100 % stilling.
Barne- og ungdomsarbeider: Stine Storbekken-Haavi 50 % stilling.

Skogstjerna - telefonnummer: 954 77 248

Pedagogisk leder: Aurélien Thomas Mazedier 100 % stilling
Barnehagelærer: Sissel Brobakken 70 % stilling.
Assistent: Maia Frøsaker 100 % stilling.
Assistent: Tonje Vestpåsveen 40 % stilling.
Barne- og ungdomsarbeider: Linda Brekken 30 % stilling.

I tillegg har vi:

Fast vikar, som blir å finne på flere avdelinger:

 • Assistent: Mai Britt Svendsen 67 % stilling.

Ekstra ressurs for språkstimulering, som blir å finne på Rødkløver og Skogstjerna:

 • Barnehagelærer: Sissel Brobakken 30 % stilling.

Årsplan

Kalender

Barnehageåret går f.o.m. 1. august - t.o.m. 31. august og barnehagens åpningstid er kl. 06.30 - 16.30.

Barnehagen er stengt:

 • Julaften
 • Nyttårsaften
 • I påskeuken
 • 5 planleggingsdager

For barnehageåret 2021/2022 er det satt opp følgende planleggingsdager:

 • Mandag 6. september 2021
 • Tirsdag 16. november 2021
 • Fredag 28. januar 2022
 • Tirsdag 29. mars 2022
 • Fredag 27. mai 2022

Barnehagen er oppe hele sommeren. I løpet av barnehageåret skal barnet ha minst 4 uker ferie og derav 3 uker sammenhengende i perioden 20. juni til 20. august.

Barn som skal begynne på skolen har ikke plass etter 1. august, og må avvikle 3 uker sammenhengende ferie før 1. august.
Det vil bli utlevert lapp i løpet av april der dere skal gi beskjed om den ferien barnet skal ha.

Medisinering

Medisinering kvalitetsdokument - oppdatert januar 2016

Lover og retningslinjer

Informasjonsbrosjyre

Søke barnehageplass?

Søk barnehageplass


Publisert: 12.07.2016 12:10
Sist endret: 05.02.2022 12:53
Veltmanåa barnehage

Besøksadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Postadresse:

Idrettsvegen 1
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 97 60

Kontaktperson: Mona Bråthen

Telefon: 61 15 97 60

Veltmanåa barnehage er en kommunal barnehage, og ble åpnet i 1976. Barnehagen har fire avdelinger: Prestekragen, Blåveisen, Rødkløver og Skogstjerna.