Grunnskolen i Vestre Toten kommune

Innhold

Arbeidsområde og organisering

Vestre Toten har fem barneskoler med skolefritidsordning (SFO) og en ungdomsskole. Grunnskoletjenesten er administrativ enhet for grunnskolene (barneskoler / ungdomsskoler), og pedagogisk-psykologisk senter (pedagogisk-psykologisk tjeneste og spesialpedagogisk team)

Skolekontoret i Vestre Toten kommune
 • Sentralbord skolekontoret:
  Telefon: 61 15 33 60
 • Konsulent: Rita Amundsen
 • Konsulent: Kari Leander
 • Pedagogisk konsulent: Hilde Brovold
 • Pedagogisk konsulent: Mari Nyhus
 • IKT-veileder: Erik Hørthe

Barneskoler i Vestre Toten

Bøverbru skole

Adresse: Skolevegen 10, 2846 Bøverbru
Telefon: 61 15 37 40
E-post: boeverbru.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Bøverbru skole

Rektor: Arne Døving Røstøen

SFO-leder: Gunhild Sandvold

 • Telefon SFO: 469 26 436

Helsesykepleier: Kjersti Jørstad 

 • Telefon: 994 35 221
Korta skole

Adresse: Korta skoleveg 30, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 37 30
E-post: korta.skole@vestre-toten.kommune.no

HjemmesideKorta skole

Rektor: Øyvinn Langseth Gulbrandsen

Skolefritidsordning (SFO): Telefon: 418 66 529 / 481 54 170

SFO-leder: Ann Kristin Østeng

Helsesykepleiere: 

Raufoss skole

Adresse: Nysethvegen 19, 2830 Raufoss
Telefon: 61 15 37 70
E-post: raufoss.barneskole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Raufoss skole

Rektor: Thorleif Robertson

Skolefritidsordning (SFO): Telefon: 418 66 543 
SFO-leder: Nina Smedshammer

Helsesykepleiere:

Mette Cecilie Bratland

Ingunn Grønland

Reinsvoll skole

Adresse: Frøsakervegen 21, 2840 Reinsvoll
Telefon: 61 15 37 00
E-post: reinsvoll.barneskole@vestre-toten.kommune.no

HjemmesideReinsvoll skole

Rektor: Annette Møller

SFO-leder: Marius H. Lundgård

 • Telefon SFO: 406 31 603

Helsesykepleiere: Mette Cecilie Bratland

Thune skole

Adresse: Einavegen 915, 2843 Eina
Telefon.: 61 15 35 70
E-post: thune.skole@vestre-toten.kommune.no

Hjemmeside: Thune skole

Rektor: Anne Merete Grønvold Taasen

 • Telefon: 414 57 123

SFO-leder: Guro Madsen Eliassen

 • Telefon SFO: 469 50 618

Helsesykepleiere: Kjersti Jørstad 

 • Telefon: 994 35 221

Ungdomsskoler i Vestre Toten

Vestre Toten ungdomsskole

Adresse: Prøvenvegen 59, 2833 Raufoss
Telefon: 61 19 45 00 
E-post: vestretoten.ungdomsskole@vestre-toten.kommune.no

HjemmesideVestre Toten ungdomsskole

Rektor: Hanne Marken

Helsesykepleiere

 • Elisabeth Thorud, telefon 902 45 994
 • Maria B. Fossum, telefon 907 74 016

Skolefritidsordning (SFO)

SFO har egen presentasjonsside, den finner man ved å følge denne lenken.

Skoleruta / skolerute

Skoleskyss

Skjemaer for foresatte

Rutiner for nærvær og fravær for elever i grunnskolen

Kommunal forskrift og tjenestebeskrivelser

 • Tjenestebeskrivelser med juridisk informasjon, retningslinjer, skjemaer og nedlastbare vedlegg finner man ved å følge denne lenken.

Publisert: 13.06.2016 09:52
Sist endret: 07.05.2024 08:55