Bøverbru skole

Innhold

Om Bøverbru skole

Bøverbru skoleBøverbru skole er en fulldelt barneskole om lag 10 km sørøst for kommunesenteret Raufoss. Skolen har rundt 120 elever, 24 ansatte og ligger sentralt plassert i Bøverbru sentrum med skogen som nærmeste nabo. Skolen ble bygget i 1962 og har blitt rehabilitert slik at den nå fremstår som lys, trivelig og i forskriftsmessig stand. Skolen har god plass til elever og aktiviteter, både inne og ute.

Det blir drevet et organisert arbeid med skolebesteforeldre på skolen. Den siste økta på mandager kommer en gruppe pensjonister fra nærmiljøet og deltar som ekstra voksenressurs i aldersblandede grupper i småskolen.   

Rektors hjørne

Under utvikling

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Administrasjon
Pedagogisk personale

Kontaktlærer 1. trinn:

 • Mari Torkehagen

Kontaktlærer 2. trinn:

Kontaktlærer 3. trinn:

Kontaktlærer 4. trinn:

Kontaktlærer 5. trinn:

Kontaktlærer 6. trinn:

Kontaktlærer 7. trinn:

Faglærere
 • Lene Tøftum Dotset
Spesialpedagog
Vernepleier
 • Inger Anne Lothe Bakke
Andre ansatte skole / SFO
 • Frydenlund, Hege
 • Hones, Mariana
 • Høgberget, Anne Lise
 • Røise, Elin
 • Sørum, Bente
 • Sæterbø, Ann Inger
 • Mona Strande 
Vaktmester
Renholdere
 • Bakkelund, Rita
 • Schiemenz, Andrea
Helsesøster 
 • Anne Eli Olsby Hoff
  Telefon: Mandag - fredag 61 15 35 40. Torsdag: 61 15 37 46

FAU og klassekontakter

Styret i FAU: 

Leder: Svein Tore Amlien
Nestleder: Silje Sandsengen
Sekretær: Rina Nysethbakken
Kasserer: Annette Moen

Trinn  Klassekontakter 2018/2019
1. Ane Marthe Kløvrud Pettersbakken
Frode Synstelien
2. Jostein Malterud
Cecilie Beck
3. Mari Stikbakke Fjellseth
Svein Gunnar Hjartnes
4. Anne May Røstøen
Yvonne Knudsen-Røste
5. Trine Hagen og Tina Nordengen
6. Caroline Sofie Lundblad Hoelstad
Rita Solheim
7. Wenche Kokkim
Anne Berg

Aktuelt

Bildegalleri

Maleri av Bøverbru skole Bøverbru skole

Skolerute 

Skolerute

SFO

Generell informasjon vedrørende skolefritidsordningen (SFO)

It`s Learning

It`s Learning (ekstern lenke)


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 14.07.2016 12:06
Bøverbru skole

Besøksadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Postadresse:

Skolevegen 10
2846 Bøverbru

Telefon: 61 15 37 40

Kontaktperson: Norunn O. Hanssen

Telefon: 61 15 37 43

Kontaktperson: SFO-leder: Gunhild Sandvold

Telefon: 61 15 37 45