Raufoss skole

Innhold

Om Raufoss skole

Raufoss skole åpnet høsten 2016 på vestsiden av Raufoss, i området ved idrettsanlegg, svømmeanlegg og turområder. Skoleåret 2021/2022 går det i underkant av 300 barn på Raufoss skole. Skolen har rundt 60 ansatte i ulike stillingsstørrelser og funksjoner. Av dette er det rundt 35 lærere. Thorleif Robertson er rektor ved skolen.

På Raufoss skole er vi opptatt av å skape Vi-kultur, noe som gir et trygt, godt og inkluderende miljø for alle elever.

Vi er også en mangfoldig skole og har barn med forskjellig bakgrunn, livssyn, språk og kultur. Skolen bruker elevenes bakgrunn aktivt inn i skolehverdagen. Vi jobber hver dag for at alle barna på Raufoss skole, både skal ha kunnskap om og være stolt av sin bakgrunn.

På Raufoss skole skal vi ta barna i å gjøre noe bra.

Raufoss skole, Vestre Toten kommuneRaufoss skole. Foto: Vestre Toten kommune

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Ledelse

Thorleif Robertson, rektor

Runa Norrud Grønstad, undervisningsinspektør

Nina Smedshammer, undervisningsinspektør/SFO-leder

Kontor

Mona Melby

Vaktmester

Bjørn Steinar Jensen

Pedagogisk personale

Trinn 1

Trine Kolstad (kontaktlærer)

Karina Omdahl-Gjestrum (kontaktlærer/trinnleder)

Stine Merete Tenfjord (kontaktlærer)

Aina Rikke Veen Klette

Kristine Tetlimo Aspheim

Telefon: 418 66 538

Trinn 2

Anja Dagny Kalseth Strøm (kontaktlærer/trinnleder)

Benedikte Hjelmtvedt (kontaktlærer)

Kristine Tetlimo Aspheim

Telefon: 418 66 538

Trinn 3

Mari Jakobsen (kontaktlærer/trinnleder)

Tina Bjerke (Kontaktlærer)

Stine Strandlie (kontaktlærer)

Jonas Brudal Martinsen

Torhild Belbo Bratlien

Telefon: 418 66 539

Trinn 4

Merethe Bågårud (kontaktlærer/trinnleder)

Marit Tronrud Lae (kontaktlærer)

Gina Marie Matsstuen (kontaktlærer)

Torhild Belbo Bratlien

Anne Grønland

Telefon: 418 66 539

Trinn 5

Carl Kristian Kjølseth (kontaktlærer/trinnleder)

Ingrid Senstad Hovsveen (kontaktlærer)

Monica Egstad (kontaktlærer)

Ann Kristin Sørebø Andersen

Anne Grønland

Telefon: 418 66 540

Trinn 6

Merete Hauger (kontaktlærer/trinnleder)

Anita Læhren Jakobsen (kontaktlærer)

Nina Solveig Johansen (kontaktlærer)

Kjersti Fremstad

Helle Aspelund

Telefon: 418 66 540

Trinn 7

Rakel Bergrud-Hansen (kontaktlærer)

Kari Sørbøen (kontaktlærer/trinnleder)

Nina Christiane Lomsdalen Fredrikstad (kontaktlærer)

Mona Tronsaune

Helle Aspelund

Telefon: 418 66 540

Skolefritidsordning (SFO)
  • Telefon: 418 66 543
Arbeidsrom barneveiledere
  • Telefon 418 66 537
IKT-ansvarlig

Vidar Heimdal Karsrud (IKT ansvarlig)

Spes.ped koordinator trinn 5-7

Kristine Aalde Bark (spes.ped koordinator)

Spes.ped koordinator trinn 1-4

Gry Elisabeth Myhrvold (spes.ped koordinator)

Velkomstgruppa

Linn Røste

Andre ansatte

Vernepleiere

Trond Martin Johannessen

Mona Sveia

Barneveiledere skole/SFO 

Guro Eliassen

Elin Kjellbakken

Berit Sandvold

Ann Kristin Vestheim

Elin Vesteraas Rebne

Randi Taylor Tønseth

Maryam Ahmad Garminy

Kari Thoresen Rogne

Signe Arntzen

Fredrik Myhre

Gunn Røste

Sølvi Sandsengen

Christer Brennengen

Thomas Nauf Johansen

Lise Ninive Pettersen (Barne- og ungdomsarbeider) 

Kristin Sandbakken

To-språklige lærere

Katarzyna Machocka

Saowanee Ringstad

Helsesykepleiere

Mette Cecilie Bratland, trinn 1-4

Ingunn Grønland, trinn 5-7

Renhold

Vijitra Børthus
Wajittree Rodcharoen,
Chaluay Chandee

Skolerute 

SFO

Skjemaer for foresatte

Skooler

Skolen benytter seg av Skooler som digital læringsplattform. Logg deg inn for å finne ukeplaner, informasjon skole/hjem, årsplaner, med mer.

Informasjonsbrosjyre: Skooler: Ny app for foresatte


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 10.05.2022 09:58
Raufoss skole

Besøksadresse:

Nysethvegen 19
2830 Raufoss

Postadresse:

Nysethvegen 19
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 37 70

Kontaktperson: Thorleif Robertson

Tittel: Rektor

Telefon: 916 85 184

Kontaktperson: Nina Smedshammer

Tittel: SFO-leder / undervisningsinspektør

Telefon: 418 66 533