Raufoss skole

Innhold

Om Raufoss skole

Raufoss skole åpnet høsten 2016 på vestsiden av Raufoss, i området ved idrettsanlegg, svømmeanlegg og turområder. Skoleåret 2023/2024 går det i underkant av 300 barn på Raufoss skole. Skolen har rundt 60 ansatte i ulike stillingsstørrelser og funksjoner. Av dette er det rundt 35 lærere. Thorleif Robertson er rektor ved skolen.

Hver dag jobber vi for at alle elevene på Raufoss skole bli støttet i å utfolde seg og få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Vi skal gi dem støtte i å utvikle de fem grunnleggende ferdighetene gjennom opplæringsløpet. Det skal legges til rette for at alle elevene reflekterer over egen læring, forstår sine egne læringsprosesser og tilegner seg kunnskap på selvstendig vis. Vi skal støtte elevene i å bygge kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og gi dem mulighet for å ta ansvarlige livsvalg, utvikle et positivt selvbilde og trygg identitet.

På Raufoss skole er vi opptatt av å skape en Vi-kultur, og gjennom det legge til rette for et trygt, godt og inkluderende miljø for alle elever.

Vi er også en mangfoldig skole og har barn med ulik bakgrunn, livssyn, språk og kultur. Skolen bruker elevenes bakgrunn aktivt inn i skolehverdagen. For oss er det viktig at barna har kunnskap om og er stolt av sin bakgrunn.

Vi heier på elevene våre, og hver dag jobber vi for å ta dem på fersken i å gjøre noe bra.

Raufoss skole, Vestre Toten kommuneRaufoss skole. Foto: Vestre Toten kommune

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Ansatte

Ledelse

Thorleif Robertson, rektor

Runa Norrud Grønstad, undervisningsinspektør

Nina Smedshammer, undervisningsinspektør/SFO-leder

Kontor

Mona Melby

Vaktmester

Bjørn Steinar Jensen

Pedagogisk personale

Trinn 1

Stine Strandlie (kontaktlærer/trinnleder)

Tina Bjerke (kontaktlærer)

Benedikte Hjelmtvedt (kontaktlærer)

Gry Elisabeth Myhrvold (faglærer)

Telefon: 418 66 538

Trinn 2

Ida Kristine Nordli Koren (kontaktlærer/trinnleder)

Merethe Bågårud (Kontaktlærer)

Anne Grønland ((Kontaktlærer)

Telefon: 418 66 538

Trinn 3

Karina Omdahl-Gjestrum (kontaktlærer/trinnleder)

Trine Kolstad (kontaktlærer)

Helle Aspelund (kontaktlærer)

Kjersti Fremstad (faglærer)

Gry Elisabeth Myhrvold (faglærer)

Linn Røste (faglærer)

Torhild Belbo Bratlien (faglærer)

Telefon: 418 66 539

Trinn 4

Anja Dagny Kalseth Strøm (kontaktlærer/trinnleder)

Jonas Brudal Martinsen (kontaktlærer)

Marit Tronrud Lae (faglærer)

Torhild Belbo Bratlien (faglærer)

Linn Røste (faglærer)

Gry Elisabeth Myhrvold (faglærer)

Telefon: 418 66 539

Trinn 5

Kari Sørbøen (trinnleder/kontaktlærer)

Kristine Tetlimo Aspheim (kontaktlærer)

Ann Kristin Sørebø Andersen (kontaktlærer)

Kristine Aalde Bark (faglærer)

Torhild Belbo Bratlien (faglærer)

Vidar Heimdal Karsrud (faglærer)

Peder Andreas Bågårud

E-post: peder.bagarud@vestre-toten.kommune.no

Telefon: 418 66 540

Trinn 6

Merete Hauger (kontaktlærer/trinnleder)

Anita Læhren Jakobsen (kontaktlærer)

Nina Solveig Johansen (kontaktlærer)

Kristine Aalde Bark (faglærer)

Nina Christiane Lomsdalen

Vidar Heimdal Karsrud (faglærer)

Telefon: 418 66 540

Trinn 7

Carl Kristian Kjølseth (kontaktlærer/trinnleder)

Ingrid Senstad Hovsveen (kontaktlærer)

Monica Egstad (kontaktlærer)

Rakel Bergrud-Hansen (faglærer)

Mona Tronsaune (faglærer)

Vidar Heimdal Karsrud (faglærer)

Kjersti Fremstad (faglærer)

Telefon: 418 66 540

Skolefritidsordning (SFO)
  • Telefon: 418 66 543
Arbeidsrom barneveiledere
  • Telefon 418 66 537
IKT-ansvarlig

Vidar Heimdal Karsrud (IKT ansvarlig)

Elevrådslærer

Rakel Bergrud-Hansen

Trivselslederlærere

Rakel Bergrud-Hansen

Nina Christiane Lomsdalen:

Spes.ped koordinator trinn 5-7

Kristine Aalde Bark (spes.ped koordinator)

Spes.ped koordinator trinn 1-4

Gry Elisabeth Myhrvold (spes.ped koordinator)

Velkomstgruppa

Nina Christiane Lomsdalen:

Linn Røste

Andre ansatte

Vernepleiere

Trond Martin Johannessen

Barneveiledere skole/SFO 

Bjørg Astri Østberg

Elin Kjellbakken

Berit Sandvold

Ann Kristin Vestheim

Elin Vesteraas Rebne

Randi Taylor Tønseth

Maryam Ahmad Garminy

Kari Thoresen Rogne

Signe Arntzen

Fredrik Myhre

Gunn Røste

Sølvi Sandsengen

Christer Brennengen

Thomas Nauf Johansen

Lise Ninive Pettersen

Kristin Sandbakken

Helsesykepleiere

Mette Cecilie Bratland

Ingunn Grønland

Renhold

Vijitra Børthus
Wajittree Rodcharoen,
Chaluay Chandee

Skolerute 

SFO

FAU

FAU Raufoss skole 2022-2023

FAU-leder

Atle Ringdalen

Klassekontakter trinnvis

Trinn 1

Marie Elgshøen Dullerud

Vilde Marie Lexberg

Trinn 2

Ida Granskogen

Janne Bergum Stenseth

Trinn 3

Silje Bugten Pedersen

Linda Nilsen

Siri Engen Bergsveen

Therese Havn

  • Telefon: 46941828

Trinn 4

Morten Fodnes

Birute Krisciune

Trinn 5

Atle Ringdalen

Mari Nyborg-Kristiansen

Ann-Christin Bamidele-Skyrud

Tommy Gjestvang Svendsen

Trinn 6

Ann-Katrin Berget

Monica Holthe Kingswick

Christine Wærås Smedegård

Trinn 7

Eldbjørg Bråten

Lars Helge Andersen

Skjemaer for foresatte

Skooler

Skolen benytter seg av Skooler som digital læringsplattform. Logg deg inn for å finne ukeplaner, informasjon skole/hjem, årsplaner, med mer.

Informasjonsbrosjyre: Skooler: Ny app for foresatte


Publisert: 14.07.2016 12:06
Sist endret: 04.01.2024 09:39
Raufoss skole

Besøksadresse:

Nysethvegen 19
2830 Raufoss

Postadresse:

Nysethvegen 19
2830 Raufoss

Telefon: 61 15 37 70

Kontaktperson: Thorleif Robertson

Tittel: Rektor

Telefon: 916 85 184

Kontaktperson: Nina Smedshammer

Tittel: SFO-leder / undervisningsinspektør

Telefon: 418 66 533