Kompetanseplan

Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten kommune 2016 - 2017

Innhold

Kompetanseutvikling er en nødvendig forutsetning for å skape bedre læringsresultater i skolen. Nasjonale og internasjonale studier viser at høy faglig kompetanse blant lærerne har stor betydning for hva elevene lærer. Hensikten med kompetanseutvikling er å styrke skolenes samlede kompetanse som grunnlag for å bedre elevenes resultater og læringsutbytte.

Les hele kompetanseplanen her: Kompetanseplan 2016 - 2017


Publisert: 20.08.2016 23:44
Sist endret: 20.08.2016 23:45