Thune skole

Innhold

Om Thune skole

Thune skole - Wikimedia Commons/Jan-Tore Egge


Thune skole ligger på Eina helt sør i Vestre Toten kommune. Ved høsten 2022 har skolen 79 elever og 20 voksne/ansatte i ulike stillingsstørrelser og funksjoner.

Skolen har blitt bygd i flere trinn. Den eldste delen, den gule, er fra 1926, «kvitbygningen» er fra 1962 og «rødbygningen» er fra 1996. I tillegg er bygningene noe restaurert. Skolen har et stort uteområde med blant annet akebakke, klatrestativ, lavvo og balløkke.

Bildegalleri

Ny gapahuk på Thune skole. Foto: Thune skole Ny gapahuk på Thune skole. Foto: Thune skole Ny gapahuk på Thune skole. Foto: Thune skole Ny gapahuk på Thune skole. Foto: Thune skole

Rektors hjørne

Den 11. oktober er det 90 år siden de første elevene gikk inn skoleporten, og mye har skjedd i disse bygningene. Undervisningens fokus har endret seg mye. Fra bibelhistorie, salmesang og Pontoppidans forklaringer, til fremmedspråk og digitale kunnskaper. Jubileet markeres i uke 36.

I forbindelse med at kommunen er en «Realfagskommune», er Thune skole blitt med i «Den naturlige skolesekken». Det betyr at vi får noe støtte og drahjelp for å utvikle faget «naturfag» i skolen. Dette er en nasjonal satsing som skal bidra til at barn og unge gjennom opplæring får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer.

I dagens skole skal elevene stå i sentrum. Skolens elever skal trives og utvikle seg sosialt og faglig til «gagns mennesker».
HUSK: Det finnes ikke barn som er vanskelige, men det finnes flere som har vanskeligheter.

Godt skoleår.

Anne Merete Grønvold Taasen, rektor.

Nullmobbing.no

Nullmobbing.noNullmobbing.no er en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre, utviklet av Utdanningsdirektoratet. Nettsiden er et av mange virkemidler som er viktige i kampen mot mobbing i barnehage og skole.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing. Foreldre og voksne er svært viktige støttespillere for barn og unge i dette arbeidet.

Mer informasjon finner du på www.nullmobbing.no. Les også Utdanningsdirektoratets informasjonsskriv til foreldre og elever om skolemiljø.

Kontakt

Hovednummer: 61 15 35 70
Rektor ved Thune skole: 414 57 123
Telefon administrasjon: 61 15 35 75
Arbeidsrom: 61 15 35 76
Vaktmester: 61 15 35 72

SFO-leder v/ Thune skole: 469 50 618
SFO samlingsrom: 906 01 949

Helsesykepleier: 
Kjersti Jørstad, telefon: 994 35 221

Skolerute 

SFO

Skooler

Skolen benytter seg av Skooler som digital læringsplattform. Logg deg inn for å finne ukeplaner, informasjon skole/hjem, årsplaner, med mer.

Informasjonsbrosjyre: Skooler: Ny app for foresatte


Publisert: 14.07.2016 12:07
Sist endret: 04.01.2024 09:01
Thune skole

Besøksadresse:

Einavegen 915
2843 Eina

Postadresse:

Einavegen 915
2843 Eina

Telefon: 61 15 35 70

Kontaktperson: Anne Merethe Grønvold Taasen

Tittel: Rektor

Telefon: 61 15 35 71

Kontaktperson: Carola Johansson

Tittel: Leder SFO

Telefon: 469 50 618