FN-rollespill i kommunestyresalen på Raufoss

Innhold

FN-rollespill med temaene atomnedrustning og konflikter mellom land

Den 11. november arrangerte Vestre Toten ungdomsskole FN-rollespill i kommunestyresalen på Raufoss. 23 elever fra 10. trinn ved ungdomsskolen deltok i rollespillet, i tillegg til at Gran ungdomsskole og Hadeland vgs deltok med 24 elever hver. Elevene simulerte et møte i FNs sikkerhetsråd, og tema for dagen var atomnedrustning og Irans konflikt med USA og Israel.

Ordfører Stian Olafsen åpnet rollespillet i kommunestyresalen på Raufoss.

Ordfører Stian Olafsen åpnet rollespillet, før delegatene fra de ulike landene i Sikkerhetsrådet holdt sine åpningstaler. Elevene fra VTu representerte Sikkerhetsrådsmedlemmene Frankrike, Mexico, Niger, Saint Vincent og Grenadinene, samt Storbritannia. I tillegg representerte de Iran, som var invitert til møtet som part i saken. Flere av landene gikk hardt ut, de argumenterte og debatterte for «sitt» lands syn, og temperaturen var tidvis rimelig høy mellom enkelte av landene. Slik det jo også er i det virkelige Sikkerhetsrådet. I tillegg til å debattere fra talerstolen drev elevene med intens lobbyvirksomhet og det ble jobbet med å skrive innlegg og resolusjonsforslag.

Autentisk simulering

FN-sambandet har regien på rollespillet, og stiller selv som presidentskap. De etterstreber å gjøre møtet så likt et ekte møte som mulig, og elevene må derfor både kle seg formelt, samt bruke et språk som er langt mer formelt og diplomatisk enn det de er vant med. Dette klarte de med den største selvfølgelighet.

Selv om Sikkerhetsrådet ikke ble enige om en resolusjon, så fikk elevene allikevel masse ut av møtet og forberedelsene. De uttrykker at det var både lærerikt, morsomt og frustrerende. Det siste fordi de ser hvorfor det er så vanskelig å komme til enighet når de ulike landene har så forskjellige meninger. Det er kanskje også her mye av læringa ligger for elevene. De får en større forståelse for hvorfor det er så vanskelige å løse konflikter.

Som ansvarlig lærer så lot jeg meg igjen imponere av hvor dyktige elevene var i rollespillet. Vi hadde forberedt oss godt på skolen i forkant, men selve rollespillet skjer der og da, så man kan ikke være forberedt på alt. Elevene våre var deltakende, utfordrende og drev spillet framover. Fantastisk innsats, og jeg er virkelig stolt av dem!

- Trude Ninive Lundstein

FN-rollespill i kommunestyresalen på Raufoss

De 23 delegatene fra Vestre Toten ungdomsskole.
Foto: Trude Ninive Lundstein/Vestre Toten ungdomsskole


Publisert: 12.11.2021 12:37
Sist endret: 12.11.2021 12:37