Null mobbing

Innhold

Nullmobbing.no - informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.
På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

              Null mobbing
Vennlig hilsen
Utdanningsdirektoratet
http://www.utdanningsdirektoratet.no


               


Publisert: 14.06.2016 13:18
Sist endret: 14.06.2016 13:19