Realfag i Vestre Toten: Fokus på barns medvirkning i Vestrumenga barnehage

Innhold

Vestrumenga barnehage med kroppen som tema.

Det siste halvannet året har barnehagene i Oppland deltatt i fylkesmannens satsing for å implementere ny rammeplan og fokuset har vært barns medvirkning.

Som en avrunding arrangert fylkesmannen erfaringskonferansen «Barnehageliv fra barns perspektiv».i slutten av mai. Her skulle hver kommune presentere et bidrag for å vise hvordan jobbingen har foregått ute i barnehagene. Fra Vestre Toten ble Vestrumenga barnehage plukket ut.

Barnehagens kommentar:
"Vestre Toten er en realfagskommune og fagområde var derfor bestemt fra kommunens side. I starten brukte vi lang tid på å finne ut hvordan vi skulle gå frem, vi hadde laget en progresjonsplan med forventinger om hva barna skulle erfare. I starten hadde vi planlagte aktiviteter med forventning om hva barna skulle erfare og hvordan det skulle læres. Personalet mistet litt gnisten og barna var ikke interessert i det vi ønsket at de skulle lære. Da ble vi enige om at noe måtte endres og vi snudde tanken til hvordan kan vi implementere realfag inn i det barna allerede var opptatt av og interessert i, som også kunne fenge personalet til å yte ekstra.

Vi satte oss inn i den nye rammeplanen og leste fra boka ”lyttende pedagogikk”. Etter mye diskusjon på avdelingsmøter ble vi enige om å gjennomføre prosjekter, vi startet med barneintervjuer av alle barna for å finne ut hvordan vi nå skulle gå frem og hvilket tema vi skulle jobbe med.

Vestrumenga barnehage med "kroppen" som tema. Tegnet illustrasjon: Jørn Melnes

Vi brukte også mye tid på observasjon av barna i lek for å finne hva de interesserte seg for. Dette tok lenger tid enn vi hadde trodd og vi brukte ca. to måneder før vi fikk et tema. Temaet som ble valgt var KROPPEN”

Viktige suksessfaktorer i arbeidet:

 • Barns medvirkning
 • Engasjement
 • Fagkunnskap
 • Lydhørhet
 • Observasjonsevner
 • Tilpassingskunnskaper
 • Tid
 • Planlegging
 • Evaluering
 • Gode tilbakemeldinger fra foreldre

KROPPEN i bilder - bildegalleri fra barnehage og stand

Vestrumenga barnehage med "kroppen" som tema Vestrumenga barnehage med "kroppen" som tema Vestrumenga barnehage med "kroppen" som tema Vestrumenga barnehage med "kroppen" som tema Vestrumenga barnehage med "kroppen" som tema Vestrumenga barnehage med "kroppen" som tema Stand med "kroppen" som tema. Foto: Ellen Tora HunstadKommentarer fra barnemunn: 

 • ”Det er litt rart at hjertet sender ut alt blodet til i kroppen vår” - gutt 5 år.
 • ”Oi, hjertet er både hardt og mykt det” - gutt 5 år.
 • ”Tenk at blodet vet hvor det skal gå inn og komme ut igjen helt selv. Det er litt rart at dunket vi hører i hjertet er klaffen som åpner og lukker seg” - jente 5 år.
 • ”Oi! Har vi så masse blod i kroppen vår?” - gutt 4 år. 

Bakgrunn for realfagssatsingen i Vestre Toten

Realfag i VTK

Strategien for realfag gjelder for perioden 2016-2019 og omfatter alle barn, elever og ansatte i barnehage og grunnskole i Vestre Toten.

Mål for barn og unge

 • opplever glede ved realfag og at aktiviteter/opplæring i realfag bidrar til nysgjerrighet og mestring
 • opplever at realfagene er relevante og meningsfylte
 • får realfagskompetanse slik at de mestrer og deltar i videre utdannings-, yrkes og samfunnsliv
 • får praktisk erfaring med realfag

Nyheter og media

Strategi- og tiltaksplan


Publisert: 06.06.2018 13:35
Sist endret: 06.06.2018 13:35