Skolefritidsordningen (SFO) i Vestre Toten kommune

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever på 1.- 4. trinn, og til elever med spesielle behov på 1.- 7. trinn.

Skolefritidsordning SFO - Vestre Toten kommune

Aktuelt

☀️ Sommeren 2024 holder SFO stengt uke 28, 29, 30 og 31. SFO starter opp igjen 5. august.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Kriterier / vilkår

Alle som søker SFO-plass til ordinært opptak tildeles plass. Tildelt SFO-plass beholdes til barnet går ut 4. trinn dersom den ikke sies opp av foresatte. Dersom antall søknader er større enn det som er forsvarlig ut fra kapasiteten på skolens SFO-arealer, kan barn fra 4. trinn sies opp fra fastsatte kriterier.

Søknadsskjema

Her kan man blant annet:

  • Søke om barnehage-/SFO-plass
  • Endre søknad
  • Svare på tilbud
  • Endre type plass
  • Si opp plass
  • Bytte SFO/barnehage
  • Endre kontaktopplysninger

Vedtekter

Pris for tjenesten

Månedssatser for betaling i SFO (gyldig fra 01.08.2022)

Gratis SFO / redusert foreldrebetaling – informasjon og søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema:Redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO - søknad (KF-630-3443)

  • Utdanningsdirektoratet har egen nettside for foreldrebetaling, følg denne lenken for oppdatert og aktuell informasjon

Publisert: 10.01.2019 11:54
Sist endret: 08.03.2024 12:27