Skolefritidsordningen (SFO) i Vestre Toten kommune

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Skolefritidsordning SFO - Vestre Toten kommune

Aktuelt

16. august 2022: Inntil 12 timer gratis opphold i SFO på 1. trinn

Alle elever på 1. trinn kan nå få inntil 12 timer gratis opphold i uka i SFO. For familier med lav inntekt kan SFO på 1. trinn bli helt gratis.

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Kriterier / vilkår

Alle som søker SFO-plass til ordinært opptak tildeles plass. Tildelt SFO-plass beholdes til barnet går ut 4. trinn dersom den ikke sies opp av foresatte. Dersom antall søknader er større enn det som er forsvarlig ut fra kapasiteten på skolens SFO-arealer, kan barn fra 4. trinn sies opp fra fastsatte kriterier.

Søknadsskjema

Vedtekter

Pris for tjenesten

Månedssatser for betaling i SFO (gyldig fra 01.08.2022)

Redusert foreldrebetaling - informasjon og søknadsskjema

Oppsigelse av SFO-plass


Publisert: 10.01.2019 11:54
Sist endret: 25.08.2022 13:12