Skolefritidsordningen (SFO) i Vestre Toten kommune

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Skolefritidsordning SFO - Vestre Toten kommune

Aktuelt

  • SFO holder feriestengt uke 27, 28, 29 og 30.
    Planleggingsdag mandag 31. juli, slik at SFO starter opp igjen tirsdag 1. august. Snarvei til skoleruta finner man her: Skolerute 2023

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

Kriterier / vilkår

Alle som søker SFO-plass til ordinært opptak tildeles plass. Tildelt SFO-plass beholdes til barnet går ut 4. trinn dersom den ikke sies opp av foresatte. Dersom antall søknader er større enn det som er forsvarlig ut fra kapasiteten på skolens SFO-arealer, kan barn fra 4. trinn sies opp fra fastsatte kriterier.

Søknadsskjema

Vedtekter

Pris for tjenesten

Månedssatser for betaling i SFO (gyldig fra 01.08.2022)

Gratis SFO / redusert foreldrebetaling – informasjon og søknadsskjema

Informasjon om moderasjonsordninger: Moderasjonsordninger i SFO skoleåret 2023-2024

Oppsigelse av SFO-plass


Publisert: 10.01.2019 11:54
Sist endret: 16.06.2023 12:59