Skole/SFO

Under utvikling - mai/juni 2023

Innhold

Visjoner og verdier

Forord

Ønsket tekst

Ønsket innhold

Mål og satsingsområder

Forord

Ønsket tekst

Ønsket innhold

Skoler i Vestre Toten kommune

Forord

Ønsket tekst

Ønsket innhold

Skolefritidsordningen (SFO)

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO), som er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er en lovbestemt tjeneste som tilbys elever i alle skoler.

Skolehelsetjenesten hører til under Helsestasjons- og skolehelsetjenester

PP-tjenesten (PPT)

PP-tjenesten er en lovpålagt tjeneste for kommunene (jf Opplæringslovens kap 5-6). Tjenesten er en sakkyndig instans som utarbeider sakkyndig vurdering og som skal bidra til organisasjonsutvikling i skolen.

Informasjon

Forord

Ønsket tekst

Ønsket innhold

Tjenestebeskrivelser

  • Lenke
  • Lenke
  • Lenke

Kontaktinformasjon

Sentralbord

  • Telefon
  • Epost

Kontaktperson

  • Telefon
  • Epost

Kontaktperson

  • Telefon
  • Epost

Publisert: 24.05.2023 12:29
Sist endret: 24.05.2023 12:29