Vestre Toten kommunes trafikksikkerhetspris - invitasjon til skoler og barnehager

Innhold

Invitasjon til skoler og barnehager

Vestre Toten kommunes trafikksikkerhetspris - invitasjon til skoler og barnehager

Trafikksikkerhetsforum ser etter kreative
tiltak som barnehager og skoler har gjort
for å øke barns og ungdoms forståelse for
hva som er trygt og hva som er farlig i trafikken.

Vi ønsker å dele gode ideer og skape oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet, fremheve gode historier, så man kan låne gode ideer og lære av hverandre. Alle
bidrag skal samles i en idebank.

Hvordan søke

Søknaden skal beskrive tiltak/aksjoner som er gjennomført eller noe som planlegges å gjøre i nær framtid:

  • Hva er/var målet med aksjonen?
  • Hva ble/skal bli gjort – bruk gjerne bilder.
  • F.eks. en tekst med bilde(r) eller et intervju med et av barna som forteller om aksjonen.

Søknadsfrist for skoleklasser (1.-10 trinn) er 1. november 2019.

Søknadsfrist for barnehager er 1. mai 2020.

Trafikksikkerhetsforum vurderer alle innkomne bidrag og fremhever et bidrag for skole og et for barnehage som har utpekt seg spesielt. Ordføreren og leder i Trafikksikkerhetsforum deler ut prisen for skole i desember og for barnehage i mai/juni.

Kontakt og søknadsmottaker

Søknad sendes konsulent Lisa Engen på følgende epostadresse: lisa.engen@vestre-toten.kommune.no

Vedlegg


Publisert: 28.08.2019 15:22
Sist endret: 28.08.2019 15:22