E-læring

Innhold

Saksbehandling i Elements

I disse e-læringsfilmene vil du bli bedre kjent med Elements som er et sak- og arkivbehandlingssystem for saksbehandlere og ledere.

E-læringene er bygget opp sånn at du kan se alle i den rekkefølgen de ligger, eller du kan velge ut de eller den filmen som er aktuell for din problemstilling. Etter å ha sett samtlige filmer er målet at du skal kunne håndtere og bruke saksbehandling på en god og effektiv måte.

Leksjonen starter her:

E-læring: Saksbehandling i Elements

Pensjon fra KLP

I dette kurset vil du få en gjennomgang av hvilke steg både ansatt og arbeidsgiver skal fylle ut i søknadsprosessen. Kurset er bygget opp slik at man kan bruke den som oppslagsverk, og man kan velge hvilken pensjonstype man vil lære mer om.

Les også: Pensjon fra KLP (eksternt nettsted - klp.no)

Kurset omfatter:

  • Uførepensjon - ny/endring
  • AFP - ny/endring
  • Alderspensjon - ny/endring
  • Etterlattepensjon

Leksjonen starter her:

Informasjonskurs for pensjon i KLP

 


Publisert: 17.03.2017 10:05
Sist endret: 11.01.2022 09:06