Informasjon om planlagt nedetid IKT-systemer

Innhold

Planlagt nedetid

Minner om oppgradering Visma økonomisystemer hovedrelease 2022.1. den 13. og 14. juni 2022.
Det betyr at Visma er nede mandag 13. juni og med mulighet for at Visma også er nede 14. juni.

Dette gjelder da Visma økonomi/regnskap/fakturabehandling/easycruit.

Lørdag 26.03.22 vil det bli utført vedlikehold på servere i kommunen. Dette innebærer at det vil være periodisk nedetid mellom 12.00 - 18.00.

Vedlikehold innbefatter montering av fiberkort samt patching av firmware.

Vi vil utføre dette på alle servere. Vi begynner med sikkersone og tar åpen sone til slutt.

Vi prøver å være så raske som mulig, men ALLE systemer (også internett og iptlf) vil bli rammet periodevis i løpet av perioden mellom 12.00 - 18.00 denne dagen.

Det vil senere i vår komme flere nedetider flytting til nye san samt programoppdatering på servere. Beskjed om dette vil bli gitt.

Månedlig vedlikehold

Systemvedlikehold av SaaS-tjenester - hver 4. tirsdag i måneden

Vi minner om systemvedlikehold i ASP-miljøet hos IST tirsdager fra klokken 17:00. (Dette skjer fast hver 4. tirsdag i måneden!)

Dette berører alle produkter som driftes av IST. Nedetiden vil variere noe fra system til system, normalt mellom 15 minutter og 1 time.

Månedlig vedlikehold av IKT-systemer i Gjøvikregionen (Visma økonomisystemer, GAT) - hver 3. onsdag i måneden

Vedlikehold av IKT-systemer skjer i utgangspunktet hver 3. onsdag i måneden, men datoene er også tilpasset mht. når det slippes patcher fra Microsoft.

Vedlikeholdsdatoer for 2022 (mellom klokken 16.00 og 19.00):

 • 19. januar 2022
 • 16. februar 2022
 • 16. mars 2022
 • 20. april 2022
 • 18. mai 2022
 • 22. juni 2022

      Juli: Ingen vedlikehold grunnet sommerferie

 • 17. august 2022
 • 21. september 2022
 • 19. oktober 2022
 • 16. november 2022
 • 14. desember 2022

Vedlikeholdsvinduet er fra kl. 16:00 til kl. 19:00 på nevnte datoer. Enkelte oppgraderinger/endringer kan likevel kreve lengre tid, men dette blir det i så fall varslet om.

Vedlikeholdet vil i hovedsak omfatte WSUS-patching av alle serverne for regionen. Serverne vil være utilgjengelig i angitt tidsrom.


Publisert: 17.10.2017 09:53
Sist endret: 07.06.2022 13:53