Mer om pålogginger og fagprogrammer

Innhold

Ansatt Visma

Anskaffelser / innkjøp

CIM krisestøtteverktøy

Compilo

  • Compilo er kommunens kvaitetssikringssystem. Pålogging ved ikonet Compilo på foregående side. Ansatte kan kontakte sin superbruker (navneliste her) ved behov for hjelp.

Dignio Prevent

Evry infotorget

Kartserver planavdelingen

  • Klikk her for å koble til Kartserver. Eventuelt: Gå på start, skriv inn følgende i det hvite feltet: mstsc. Skriv inn følgende ipadresse i bildet som dukker opp: 193.71.49.88 og klikk koble til. Se forøvrig veiledning på Compilo.

Regionale kurs

Tjenestekatalogen


Publisert: 11.08.2016 12:40
Sist endret: 06.01.2021 12:04