Om Compilo

Innhold

Om Compilo
Skjemaer, veiledninger, prosedyrer, rutiner og mye mer finnes i Compilo (tidligere Kvalitetslosen). Dokumenter finnes enklest gjennom søkefunksjonen. Compilo krever pålogging. Den som mangler brukernavn og passord kan kontakte sin superbruker, se navnelisten nedenfor.

Compilo er kommunens kvalitetssikringssystem, og dokumentsamlingen er bare en av flere ting som finnes der. Gjennom Compilo kan man også melde avvik, fremme forslag, og nyttiggjøre seg årshjulet.

Compiloman - superbruker Compilo. Illustrasjon: Jørn "Clark" Melnes

Superbrukere og systemadministratorer i Compilo

 • Superbruker Barnehage: Hunstad, Ellen Tora
 • Superbruker Brann og Redning: Lien, Tony Andre
 • Superbruker Eiendom: Bergersen, Ole-Petter
 • Superbruker Grunnskole: Amundsen, Rita
 • Superbruker Grunnskole: Strande, Mona H.
 • Superbruker Helse:
 • Superbruker Kultur: Haug, Torhild
 • Superbruker NAV:
 • Superbruker Plan: Røstadsand, Eirik
 • Superbruker Teknisk drift: Jønsson, Vegar
 • Superbruker Stab/støtte: Røste, Kari-Anne
 • Superbruker Totenbadet: Claesson, Rickard
 • Superbruker Voksenopplæring: Skogen, Siv Anita
 • Systemadministrator: Matsson, Gina
 • Systemadministrator: Aadnes, Astri
 • Systemadministrator, Omsorg: Brandshaug, Annette

 


Publisert: 11.08.2016 13:45
Sist endret: 09.02.2022 12:07