Veiledning - kursdatabase

Innhold

Kurs, Vestre Toten kommune

Desember 2021: Vestre Toten har fått ny kursleverandør (KS Læring), og ny kursløsning er under utvikling.
Videre informasjon vil bli gitt i første halvdel av 2022. Se også kommunens internside for nyhetsoppslag.

                                                                          Aktuelle kurs

Sammen om en trygg oppvekst- bedre tverrfaglig innsats (BTI): Invitasjon til opplæring

Målgruppe: Ansatte som jobber med / kommer i kontakt med barn og unge 0-24 år.

To alternative opplæringsdager Nivå 0: Undring og avklaring:

  • Tirsdag 20/9 klokken 08.30 - 12.00 i Kommunestyresalen
  • Fredag 30/9 klokken 08.30 - 12.00 i Kommunestyresalen

To alternative opplæringsdager Nivå 1: Tiltak i en enkelt tjeneste:

  • Torsdag 6/10 klokken 12.00 - 15.30 i Kommunestyresalen
  • Fredag 7/10 klokken 08.30 - 12.00 i Kommunestyresalen

Påmeldingsfrist:
En uke før på mail til norunn.hanssen@vestre-toten.kommune.no eller tlf. 480 71 242.

Merk: Ta med PC.

17. juni 2022: Tematime om «Møteledelse - tverrfaglige møter»

17. juni 2022: Tematime om «Møteledelse - tverrfaglige møter». Påmeldingsfrist: 15. juni 2022

Tematime om Møteledelse tverrfaglige møter

Velkommen til tematime om «Møteledelse - tverrfaglige møter»

  • Målgruppe: Koordinatorer og deltakere i tverrfaglige møter/ ansvarsgruppemøter/ samarbeidsmøter
  • Tid:  17.06.22 klokken 08.30 - 11.00
  • Sted: Kommunestyresalen

Temaet har lenge vært etterspurt av koordinator og deltakere i ansvarsgrupper.
Samlingen tar utgangspunkt i KS sin opplæring «Møteledelse - tverrfaglige møter».

Temasamlingen vil bli ledet av:

  • Norunn Hanssen, prosjektmedarbeider BTI
  • Silje Haugerud, avdelingsleder fysio- ergo, BPA

Påmelding på mail til: Silje.haugerud@vestre-toten.kommune.no

Påmeldingsfrist: 15.06.22

ReKs

Lenke til regionalt kompetansesamsarbeid innen helse og omsorg (ekstern lenke - gjovik.kommune.no)

Kompetansebroen

Lenke til Kompetansebroen - en portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten (kompetansebroen.no)

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i helseforetaksområdene Innlandet, Oslo/Akershus og Vestfold.


Publisert: 29.07.2016 09:32
Sist endret: 24.05.2022 12:11