Veiledning - kursdatabase

Innhold

Kurs, Vestre Toten kommune

Desember 2021: Vestre Toten har fått ny kursleverandør (KS Læring), og ny kursløsning er under utvikling.
Videre informasjon vil bli gitt. Se også kommunens internside for nyhetsoppslag.

                                                                          Aktuelle kurs

Invitasjon til opplæring: Sammen om en trygg oppvekst - bedre tverrfaglig innsats (BTI)

Målgruppe: De som jobber med barn og unge 0-24 år

Kurspåmelding

Opplæringsdag Nivå 0: Undring og avklaring:

  • Torsdag 5/1 klokken 08.30-12.00 i Kommunestyresalen
  • Påmeldingsfrist: Mandag 23/12

Opplæringsdag Nivå 1: Tiltak i en enkelt tjeneste:

  • Tirsdag 31. januar klokken 08.30-12.00 i Kommunestyresalen
  • Påmeldingsfrist: Tirsdag 24/1

Påmelding: Sendes på epost til norunn.hanssen@vestre-toten.kommune.no  

Ta med PC.
Lenke: Handlingsveileder BTI

ReKs

Lenke til regionalt kompetansesamsarbeid innen helse og omsorg (ekstern lenke - gjovik.kommune.no)

Kompetansebroen

Lenke til Kompetansebroen - en portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten (kompetansebroen.no)

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i helseforetaksområdene Innlandet, Oslo/Akershus og Vestfold.


Publisert: 29.07.2016 09:32
Sist endret: 30.11.2022 12:17