Emner i E-læring

Innhold

For nyansatte i Vestre Toten kommune

Velkommen
Som nyansatt er det mye man skal sette seg inn i. Du fikk mye materiell og info sammen med tilbudsbrevet og noe får du/ fikk du etter tiltredelsen for gjennomgang sammen med din leder. 

Vi har valgt å lage et e-læringskurs for å gi deg noe oppfriskning.

Kurset omfatter:

 • Dine og våre forventninger
 • Informasjon med vekt på kvalitet- og avvikssystemet Compilo og vår hjemmeside "for ansatte"
 • Prøvetid
 • Lønn og lønnsberegning
 • Etikk
 • Ferie og feriepenger
 • HMS
 • Avvik, konflikthåndtering og varsling
 • IA og sykefravær
 • AKAN
 • Forsikring og pensjon

Det kan og være nytting gjennomgang for de som og har vært ansatt over år. Leksjonen starter her:

Velkommen - start leksjon

Søk om pensjon i KLP

Kurs og e-læring

Pensjon hos KLP?


Publisert: 17.03.2017 10:05
Sist endret: 17.03.2017 10:09