Informasjon om planlagt nedetid IKT-systemer

Innhold

Planlagt nedetid

 2018

Torsdag 13. september klokken 16.00 - 17.00: Kant switcher i Vestre Toten.

Nedetid på epost/telefon/internett/økonomisystemer og Gat mens oppgradering pågår.

Onsdag 12. september klokken 01:00 - 04:00: Brannmur i region.

Her skal det ikke bli så mye nedetid grunnet failover, men ønsker litt tid hvis noe skulle gå galt.

Tirsdag 11. september klokken 01:00 - 04:00: Kjerneswitch i regionen.

Nedetid på epost/telefon/internett/økonomisystemer og Gat mens oppgradering pågår.
Skal ikke ta så lang tid, men ønsker litt tid hvis noe skulle gå galt.

Torsdag 21. juni - hele dagen: Vestre Toten flyttes til ny server og oppgraderes til VE2018.1.

Grunnet overflytting til ny server vil Visma Økonomisystemer være nede hele 21. juni 2018.

Onsdag 20. juni klokken 01.00 - 03.00: Patching av Core i regionen.

Full stans på alt av regionstrafikk.

Mandag 16. april klokken 16.00 - 17.00 - nedetid for alle lokasjoner

Grunnet bytte av Eidsivautstyr på rådhuset mandag 16.04.18 vil alle lokasjoner bli rammet av nedetid mens byttet pågår. Byttet vil skje mellom kl 16.00-17.00

Det vil ikke være snakk om lang nedetid når selve byttet skjer, men alle IP-telefoner, linjer og fagsystemer vil ikke kunne brukes i prosessen.

Mandag 8. januar 2018 klokken 12.00 - oppgradering av Visma Enterprise

Oppgradering av Visma Enterprise - økonomisystemet - fra versjon 2017.2 - 2017.3.

08.01.18 fra kl 12.00 og 09.01.18.

Månedlig vedlikehold

Månedlig vedlikehold av IKT-systemer i Gjøvikregionen (Visma Økonimisystemer, GAT)
Vedlikehold av IKT-systemer skjer i utgangspunktet hver 3. onsdag i måneden klokken 16.00 - 19.00, men datoene er også tilpasset mht. når det slippes patcher fra Microsoft.

Vedlikeholdsdatoer for 2018

 • 17.01.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 21.02.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 21.03.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 18.04.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 23.05.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 20.06.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 22.08.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 19.09.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 17.10.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 21.11.2018 - kl.16:00 til kl.19:00
 • 12.12.2018 - kl.16:00 til kl.19:00

Vedlikeholdsvinduet er fra kl.16:00 til kl.19:00. Enkelte oppgraderinger/endringer kan likevel kreve lengre tid, men dette blir det i så fall varslet om.

Vedlikeholdet vil i hovedsak omfatte WSUS-patching av alle serverne for regionen. Datasystemene for regionen vil være utilgjengelig i vedlikeholdsvinduet.


Publisert: 17.10.2017 09:53
Sist endret: 17.10.2017 09:53