Om oss

Innhold

Beliggenhet

Vestre Toten, kommunen vår, ligger sentralt på indre Østlandet, 11 mil nord for Oslo og 6 mil sør for Lillehammer.
Landskapet i kommunen er karakterisert av varierte jordbruks­områder med innslag av større og mindre innsjøer og tjern og høyproduktive skogsområder. Hunnselva springer ut fra Einafjorden og renner ut i Mjøsa ved Gjøvik.

Hjemmesideredaksjonens kontorlokale i rådhuset på Raufoss ligger på følgende koordinater:
60 grader 43 minutter 34 sekunder nordlig bredde, og 10 grader 36 minutter 27 sekunder østlig lengde.

Riksveg 4 går gjennom kommunen, med forbindelse sørover til Oslo og nordover til Gjøvik/Trondheim. Jernbaneforbindelse har vi via Gjøvikbanen som stopper tre steder i kommunen (Eina, Reinsvoll og Raufoss).

Kommunen har sin plass vest for Mjøsa, i Oppland fylke.

Vi og naboene

Vestre Toten er aktivt med i samarbeidet i Gjøvik-regionen.

Regionen omfatter de fem kommunene Gjøvik, Søndre og Nordre Land, Østre og Vestre Toten. Det er små avstander og gode kommunikasjoner i området.

Kommunens geografi

Vestre Toten er en industri- og landbrukskommune. Raufoss er største tettsted, men det er også stor grad av spredt bebyggelse.  Kommunen har et areal på ca 250 km2.

Kommunens innbyggertall er på godt over 13.000 og har vært i pen økning. 13.403 innbyggere pr. 2. kvartal 2018.

Kommunen er delt inn i stemmekretser, og etter kommune­styrets vedtak i juni 2008 er det 5 slike kretser: Raufoss, Bøverbru, Ihle, Reinsvoll og Eina.

Raufoss krets

Raufoss er det største tettstedet i Vestre Toten kommune. Raufoss er i hovedsak en villaby, men med økende grad av lavblokk og leilighetsbebyggelse. Hunnselva med den buldrende Raufossen er med og gir sentrum en spesiell karakter. Elvebredden langs Skoledammen er et idyllisk oppholdssted både for mennesker og fugler. 

Rv 4 gikk tidligere gjennom tettstedet, men i 2005 ble Ny RV 4 på østsida av stedet åpnet. Gjøvikbanen går gjennom tettbebyggelsen, med jevnlige avganger fra Raufoss stasjon (ubetjent).

Raufoss Ammunisjonsfabrikker var i mange år Opplands største industriforetagende. I dag omfatter området mer enn 40 små og store selvstendige bedrifter med ca 2500 tilsatte under navnet Raufoss Industripark. Fra å være en ensidig ammunisjonsfabrikk med noen få sivile produkter, framstilles i dag et bredt spekter industriprodukter.

Idrett og friluftsliv aktiviserer mange innbyggere både sommer og vinter. Raufosskogen har fotballbaner, innendørs hall i plast, langrennsstadion med skiløyper- og turstinett i naturskjønne omgivelser. I samme området finnes Totenbadet (Badeland og svømmehall) og Lønnberget Hoppsenter med hoppbakker i forskjellige størrelser.

Bøverbru krets

Sentrum i kretsen har sin kjerne omkring krysset mellom fylkesveg 246 og fylkesveg 111, ca 10 km sørøst for Raufoss. Her lå tidligere Bøverbru stasjon langs den nå nedlagte Skreiabanen. Noen funksjoner innen handel og service finnes fremdeles i sentrum.
Utenom sentrum er Bøverbru i første rekke en jordbruksbygd, men både spredt i bygda og på Gjestrum industriområde er det flere produksjonsbedrifter og annen næringsvirksomhet.

Flere små vann som Holetjern, Bergsjøene og Sivesindtjernet skaper avveksling i landskapet. Ved Holetjernet er en tilrettelagt badeplass. Bygda har flere forsamlingslokaler, med Aas kommunelokale og Håkonshall som de mest markante. 

Ihle krets

I denne kretsen er det ikke noe tettsted, men gårdsbruk, spredt boligbebyggelse og mindre husklynger. Landskapet er et utpreget jordbrukslandskap. Karakteristisk for området er de øst-vestgående kalkryggene og de mange små vannene. Landbruksnæringen er supplert med handel, hotell, rehabiliteringssenter og verkstedproduksjon.

Med tanke på friluftsliv er det godt utbygd sti- og skiløpenett, gode jakt- og fiskemuligheter og golfbane. Mjøsmuseet Stenberg ligger i kretsen.

Reinsvoll krets

Tettstedet Reinsvoll ble bygd opp som et knutepunkt for jernbanen den gang Skreiabanen hadde sitt utgangspunkt der. Skreiabanen er lagt ned for flere år siden, idet passasjertrafikken opphørte i 1963 og godstrafikken i 1987. Men Reinsvoll er fremdeles et stoppested for Gjøvikbanen.

Store deler av kretsens arealer ligger vest for sentrum, der skogen er det dominerende landskapselementet. En småflyplass finnes også der. I sentrum finnes service- og handelsvirksomheter. Kretsen har i over 100 år huset et psykiatrisk sykehuset, Sykehuset Innlandet avd. Reinsvoll. 

Eina krets

Eina er en klassisk totenbygd hvor primærnæringene står sterkt, men hvor det også er verkstedindustri, service og handel. 
Bygdas sentrum ligger i nordenden av den idylliske 1,5 mil lange Einafjorden. Einafjorden er et eldorado for bading, båtliv og fiske. 
Store utmarksarealer gir rike muligheter for friluftsliv og jakt. Kretsen huser også kommunens hovedvannkilde, Skjelbreia.
Eina er den delen av Vestre Toten som ligger nærmest Oslo og Gardermoen.

Bo og leve i Vestre Toten

Ledige stillinger og tomter
Vil du sette bo i Vestre Toten? Her finner man oppdaterte oversikter over ledige stillinger og ledige tomter.

Kultur og aktiviteter
Vestre Toten markerer seg ikke bare som en moderne industri­kommune, men også som en kommune med natur- og miljø­kvaliteter.

  • Den årlige festivalen Friluftsliv for alle viser Vestre Totens muligheter for friluftsliv for store og små.
  • Vannaktiviteter året rundt? Totenbadet på Raufoss er stedet - badeland med svømmehall.
  • Det organiserte kulturlivet i Vestre Toten favner om lag og organisasjoner innen mange sjangrer. Her på hjemmesiden gis det en oversikt i seksjonen Lag- og foreningsregister.
  • Fyrverkeriet kulturhus (tidligere Vestre Toten kulturhus) har storsal med 430 plasser, et par møterom, og en hyggelig foajé som brukes hyppig til mindre kulturarrangementer. Biblioteket i kommunen holder til i samme hus. Man finner seksjonen for kultur ved å følge denne lenken.

Barnehager og skoler
Barnehagetjenesten er administrativ enhet for 12 barnehager. Disse er fordelt på 4 kommunale, 7 private + 1 privat familiebarnehage. Ca. 620 barn har barnehageplass i Vestre Toten. Oversikt over barnehagene i kommunen finner man ved å følge denne lenken, og informasjon om barnehageplasser, søknadsprosess og priser finner man ved å følge denne lenken.

I Vestre Toten kommune er det 5 barneskoler og 2 ungdomsskoler, som kommunen har ansvaret for. Finn nærmere informasjon om grunnskolene ved å følge denne lenken. Fylkeskommunen har én videregående skole i Vestre Toten, se Raufoss videregående skole.

Ekskursjon - Ihle barnehage Reinsvolldammen - foto: Jan Olaf Verlo Åpning av Raufoss nye barneskole 2016  Raufoss industripark Kommuneansatte presentert i Kommunal Rapport juni 2015 Raufoss i februar måned. FOTO: Tony Andrè Lien Eina stasjon Ihle barnehage Sommer på Raufoss. Foto: Jørn Melnes  Rådhuset på Raufoss. Foto: Jørn Melnes Kirkestallene, Aas - 2016 Barnas kulturdag på Stenberg friluftsmuseum. Foto: Lunde Gårdsbarnehage
Vinter i Vestre Toten. Foto: Kristin Haugstulen Friluftsfestivalen på Stenberg I farta i Veltmanåa barnehage Totenbadet Stenberg 2016 Raufoss kirke. Foto: Mona Martinsen Åpning av Raufoss barneskole 2016. Foto: OA / Brynjar Eidstuen Brannvernuke i Vestre Toten 2015 Kreativ aktivitet i Veltmanåa barnehage Ihle IL Vinter på Åsen Høst i Vestre Toten. Foto: Jørn Melnes Båtliv på Einafjorden. FOTO: NRK/Murphys LaW. Gjengitt med tillatelse  Stenberg - friluftsfestivalen. FOTO: Hilde Skogli Ødemark Lyssatt foss, Raufoss 2016 Gamle fugleparken, Raufoss. Foto: Vestre Toten kommune Hunnselva. Foto: Bente Nordnes Evensen Barnas kulturdag på Stenberg friluftsmuseum. Foto: Lunde Gårdsbarnehage

Kommunen og sosiale medier

Kommunen har aktiv deltakelse på følgende nettsamfunn:

Hovedkonto

Andre kontoer

Retningslinjer

Kommunens grafiske profil

En komplett presentasjon av kommunens visuelle og grafiske profil finner man ved å følge denne lenken.

Kommunale oppgaver og organer

Kommunens yter et bredt spekter av tjenester. Finn fram i tjenestene ved å bruke søkefunksjonen, ved å gå til boksene oppe på framsiden, eller i tjenester A-Å.

Kommunen er en politisk styrt enhet. På siden Politiske organer/kontakt gis informasjon om de politiske organene i kommunen.

Kommunens administrasjon ledes av rådmannen. En oversikt over den organisasjonen han leder finner man i punktet nedenfor; organisasjonskart.

Organisasjonskart

Her finner man organisasjonskart over Vestre Toten kommune.

Om hjemmesiden

Hjemmesiden er laget i samarbeid med kommunens leverandør Prokom Sem&Stenersen.
Den nåværende utformingen av hjemmesiden ble lansert 22. august 2016.

  • Ansvarlig redaktør: Rådmann Bjørn Fauchald
  • Nettredaktør: Jørn Melnes

Vi bruker publiseringssystemet Episerver CMS. Søkemotoren driftes av Intellisearch. Hjemmesiden publiseres på kommunens egen IBM Lotus Domino-server. På hjemmesiden finnes det lenker til en del eksterne sider. Kommunen har ikke ansvar for disse.

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Denne erklæringen redegjør for hvordan personvernet ivaretas av kommunen som databehandler av personopplysninger.


Publisert: 29.07.2016 10:48
Sist endret: 29.07.2016 10:56