Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Prosjekter

Innhold

Forebyggende tiltak

Utvikling knyttet til kriminalforebygging, voldelig ekstremisme og terror har de senere år blitt langt mer komplekse.
For å følge opp nasjonale myndigheters mål har Vestre Toten kommune utarbeidet Lokal handlingsplan mot ekstremisme.

Med handlingsplanen ønsker Vestre Toten kommune å styrke og videreutvikle det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Målet er å forebygge harkriminalitet og voldelig ekstremisme. Det kreves forebyggende og målrettet arbeid for at Vestre Toten fortsatt skal være en trygg kommune å bo i.

http://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/politikk-og-innsyn/rapporter-og-planer/2016/lokal_handlingsplan_mot_ekstremisme_vtk31032016.pdf

Koordinering forebyggende tiltak:
Hilde Skogli Ødemark
Vestre Toten Kommune 
Postboks 84, 2831 Raufoss
Telefon/mobil: 61153400/99461851
hilde.oedemark@vestre-toten.kommune.no


Publisert: 29.06.2017 09:29
Sist endret: 29.06.2017 09:29