Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Støttekontakt

Innhold

Støttekontakt

Du kan søke om støttekontakt hvis du trenger tilrettelegging for å delta i sosialt samvær eller ønsker mer aktivitet i hverdagen.
Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen.
Det er dine interesser og behov som avgjør hva støttekontakttimene skal brukes til. 
Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.
Kontaktperson: Bjørg Madsen 61 15 34 03 bjoerg.madsen@vestre-toten.kommune.no

Målgruppe: Personer/familier med behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Kriterier/søknadsprosess: Henvend deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
Ut fra ditt og familiens behov vil kommunen i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester.

Pris: Tjenesten er gratis. Du må dekke egne utgifter, men skal ikke betale støttekontaktens utgifter. Du kan søke om ledsagerbevis.

Saksbehandlingstid: Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og behandler saken så rasktsom mulig. Avgjøres ikke saken  innen én måned får du ha skriftlig beskjed.

Klagerett: Er du er uenig i vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker fra mottatt beskjed. Trenger du veiledning, henvend deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, sendes saken til Fylkesmannen.

Søknadsskjema
Støttekontakt kriterier
Støttekontakt retningslinjer

Treningskontakt

Du kan søke om treningskontakt hvis du trenger hjelp til å komme i bedre form. Tildelte timer må brukes til fysisk aktivitet.
http://www.vestre-toten.kommune.no/globalassets/tjenesteomrader/snarvei/soknadsskjema/treningskontaktvtk.pdf

Ledsagerbevis

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kontaktinformasjon: Bjørg Madsen tlf. 61 15 34 03 eller bjoerg.madsen@vestre-toten.kommune.no
http://www.vestre-toten.kommune.no/snarvei/tjenester-a---a/ledsagerbevis-for-funksjonshemmede/

 

Torsdagsklubb

På torsdager er fra kl. 18.00.-20.00 arrangeres Torsdagsklubben i Fyrverkeriet ungdomhus. Det koster kr. 10,- i inngang (ledsager gratis mot ledsagerbevis). Salg av pizza e.l.,brus og kaffe.
Noen ganger er det underholdning, dans eller andre kunsttilbud som maling på i løpet av klubbkvelden.
Tilrettelagt tilbud som arrangeres av Vestre Toten kommune i samarbeid med frivillig organisasjon.
Følger skoleruta.


Publisert: 19.04.2017 10:34
Sist endret: 19.04.2017 10:34