Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Innhold

Kulturminner

Kulturminner i Vestre Toten

Vestre Toten kommune har mange kulturminner, både i privat og offentlig eie. Kommunen er deleier i  Mjøsmuseet, som er vår hovedsamarbeidspart på dette feltet.

Museets bygningsvernrådgiver yter rådgivningstjenester både til kommunen og kommunens innbyggere.

Amtmannsgården Stenberg

Amtmannsgården StenbergStenberg er Vestre Totens største kulturminne, og har en spennende historie. Det er mye aktivitet og mange åpne arrangementer her året rundt. Kafeen Ditlevines Utsikt serverer blant annet retter fra amtmanninnen Ditlevines egen kokebok.

Kirkestallene på Ås

Kirkestallene ved Ås Familiedag 2016Kirkestallene ved Ås kirke er et av svært få kirkestallanlegg som fremdeles eksisterer. Stallene har vært gjennom omfattende bevaringssarbeid de seinere åra, med støtte fra Kulturminnefondet og Oppland Fylkeskommune.
Kirkestallene  kan nå brukes til ulike arrangementer, interesserte kan henvende seg til kulturavdelingen.

Raufoss Gård

Raufoss Gård KultursenterRaufoss Gård har en lang og interessant historie tett knyttet til utviklingen av Raufoss som tettsted og ikke minst industristed. I dag  er huset et åpent kunstnerdrevet kultursenter med hyppige utstillinger, konserter, åpne verksteder og butikk.