Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Prosjekter

Fyrverkeriet kulturskole skal være et ressurssenter for hele kommunen. Derfor utformer vi prosjekter der vi henvender oss til flere enn de som kommer hit på vanlig undervisning. I de fleste prosjektene har vi gode samarbeidspartnere. Det kan være lag og foreninger, andre kommunale enheter, Den kulturelle skolesekken, den kulturelle spaserstokken, eller andre kunst -og kulturinstitusjoner.

Innhold

Direktør Lunder og fabrikken i ødemarken

Direktør Lunder og fabrikken i ødemarken er et opplegg gjennom den kulturelle skolesekken som kulturskolen har produsert for 3. trinn i Vestre Toten kommune.

Hver høst får elevene på 3. trinn reise drøyt 100 år tilbake i tid og komme på besøk til Rødfos. Her møter de personer og historier fra tida rundt oppstarten av Rødfos Patronfabrik.

Stenberg anno 1814

Stenberg anno 1814 er produsert av Mjøsmuseet i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Vestre Toten, Østre Toten og Gjøvik kommuner, samt Fyrverkeriet kulturskole. I forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 fikk vi bl.a. kriblemidler fra Oppland Fylkeskommune og spons av Totens Sparebank og kunne invitere alle grunnskoleelever i 4. - 8. trinn i de nevnte kommuner til et pedagogisk opplegg på Stenberg.

Alle elever i 4. trinn i Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten kommuner er i årene etter grunnlovsjubileet blitt invitert til en historisk reise 200 år tilbake i tid for å møte personer som levde på Stenberg gård i 1814.

Amtmannsgården Stenberg var hjemmet til Lauritz Weidemann og hans familie. Weidemann var en av representantene på Eidsvoll i 1814. Stenberg er nasjonalt et av de best bevarte gårdsanlegg fra begynnelsen av 1800-tallet.

Med husene og området på Stenberg som autentisk bakteppe får elevene  møte flere personer fra forskjellige sosiale lag som levde i tida rundt 1814. De lærer om hendelsene i 1814 internasjonalt, nasjonalt og lokalt på Gjøvik/Toten, og hvordan menneskene levde i området vårt på denne tida. Lauritz Weidemann og hans familie, arbeidsfolk på gården og deres familie, skrivere, spellemenn osv. er personer som vil bli levendegjort av pedagogisk personale med stor formidlingsevne og historiekunnskap. Elevene vil møte de historiske personene i og rundt bygningene på Stenberg gård. Her finnes det bryggerhus, stall, fjøs, låve, vedskjul (med tidsriktig ved), sorenskriverkontor, hovedbygning med kjøkken og mange saler og stuer, engelsk park, smie, steingjerder, husmannsplass mm.. Forståelsen av hva husene/gjenstander ble brukt til og hvordan det var å være menneske i 1814 vil kanskje bli lettere å begripe ved et slikt møte.

Det vil bli lagt opp til at elevene får delta i aktiviteter som var vanlig i 1814 sammen med de historiske personene de møter. De historiske personene vil bli levendegjort ved bruk av drama som metode, musikk fra tiden, samt gjennom formidling av tidsriktige tradisjoner innenfor mat og håndverk. Vi vil fortelle historier som er aktuelle i forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014 i autentiske rammer. Gjennom utforskning og aktiviteter ønsker vi at elevene skal se seg selv som en del av en større historisk sammenheng.

Småtrølltræff

Småtrølltræff er et GRATISTILBUD for barn i alderen 0-2 år og deres foreldre. Tilbudet er et nært samarbeid mellom helsesøstertjenesten, kulturskolen og frivilligsentralen.Vi starter dagen med Musikkstund. Etter hver musikkstund blir det dekket opp til felles kafébord i den splitter nye Kulturhuskaféen. Deltagere på Småtrølltræff får kantinepriser. Etter lunsjen blir det felles trilletur/lek. På Småtrølltræff får du muligheten til å bygge nettverk og bli kjent med andre. Du trenger ikke å melde deg på, bare møte opp. Velkommen til trivelige formiddag fylt med musikk, lek, skravling og felles trilletur!

Se datoer og oppdateringer for Småtrølltræff her

TILT - Detti er øss

Høsten 2016 deltok Vestre Toten kommune i et stort identitets -og danseprosjekt i samarbeid med Teater Innlandet og Panta Rei danseteater. Kulturskolen var involvert som lokal koordinator. Samarbeidet resulterte i mange fantastiske dansemøter mellom helt vanlige mennesker som bor i Vestre Toten. Vi fikk også vist fram oss selv og hvem vi er gjennom dans - og det ble laget en film. Se filmen her

Flere Farger Toten

I tidsrommet januar til april 2018 skal store og små innbyggere fra Østre Toten og Vestre Toten kommuner øve inn og sette opp en stor forestilling med deltagere som representerer flere av de ulike nasjonalitetene som er bosatt i kommunene. Høsten 2017 samlet vi inn sanger og danser fra hele verden på Toten, og dette materialet skal vi bruke som grunnlag for forestillingens repertoar.

Forestillingene spilles 22. april i Fyrverkeriet Kulturhus, og 23. april i Østre Toten kulturhus

Målet med en forestilling som Flere Farger Toten er å gi totninger økt kunnskap og bevissthet om ulik tradisjonskultur som folk bærer med seg, samt skape begeistring, stolthet og bevissthet blant befolkningen på Toten om alt det positive et flerkulturelt samfunn fører med seg.

KAFE

Høsten 2016 og våren 2017 arrangerte vi gratis kulturverksted for voksne asylsøkere og bosatte flyktninger.

Målgruppen var voksne med utenlandsk opprinnelse som ønsker å utvide sitt sosiale nettverk, samt uttrykke seg gjennom kunst og kulturaktiviteter. Voksne med norsk opprinnelse var også velkomne.

På KAFE får man muligheten til å prøve ut forskjellige uttrykk innenfor musikk og kunst. I tillegg kan man møte andre voksne, utforske sin egen kultur, samt lære om andres kulturer. Kulturskolens kunst –og musikkpedagoger veileder deltagerne, og det oppfordres også til at deltagerne deler kunnskap om sin egen kultur.

Vi samarbeidet tett med voksenopplæringen for å få til rekruttering og frivilligsentralen stilte med barnevakt slik at det ble lettere for kvinner å delta. Dette prosjektet ble støttet av Oppland Fylkeskommune og SMIA (Sang og musikk i asylmottak som er en del av musikkens studieforbund). Dette tilbudet ble kjempepopulært!

 


Publisert: 12.05.2017 14:46
Sist endret: 12.05.2017 14:46