Dekorativt bilde
Fyrverkeriet Bibliotek

Regler

  1. De som blir tatt opp som elever har plass inntil skriftlig oppsigelse finner sted. Om ønskelig kan elever få en prøvetime. Etter andre time er man automatisk elev og må binde seg for minst et halvt år. Ønsker en elev å avbryte undervisningen midt i semesteret, kan vedkommende etter søknad innvilges permisjon for resten av semesteret.
  2. Oppsigelse må skje skriftlig per brev eller e-post
  3. for vårsemester før 15. november
  4. for høstsemester før 15. mai
  5. Elevavgift
  6. Betales forskuddsvis for et halvt år om gangen. Faktura blir sendt. Den refunderes ikke med mindre det gjelder lengre tids sykdom (mer enn 4 uker) eller ved flytting fra kommunen.
  7. Dersom foresatte har utestående fordringer med kulturskolen, kan eleven bli oppsagt.
  8. Elevene plikter å møte presis og forberedt til undervisningstimene. Sykdommer eller annen tvingende grunn til fravær skal det gis beskjed om til elevenes lærer på forhånd på sms, epost, eller telefon. Elever kan ikke få forsømte timer tilbake.
  9. Dersom noe av skolens utstyr blir påført skade, rapporteres dette straks til skolen kontor. Dersom skaden skyldes skjødesløs behandling, må elevene selv betale reparasjonen. 
  10.  Dersom eleven uten varsel uteblir fra undervisningen mer enn to ganger, og kulturskolen ved gjentatte forsøk ikke får tak i foresatte, vil eleven bli oppsagt. Ved manglende interesse for skolearbeidet eller av disiplinære grunner kan kulturskolen etter tilråding fra rektor, utelukke elever fra undervisningen.

Andre retningslinjer

Dersom kulturskolen må avlyse vesentlige deler av undervisningen, vil dette bli erstattet på et senere tidspunkt. Kulturskolen kan avlyse inntil to ganger i løpet av semester ved lærers sykdom, uten at undervisningen blir erstattet.

 Foresatte til barn med spesielle behov for tilpasset undervisning bes kontakte lærer og/eller rektor for å gjøre læresituasjonen optimal for eleven.

 Elever ved skolen vil av og til kunne bli tatt bilde av for bruk i media. Noen ganger tar vi også lydopptak. Hvis noen ønsker å reservere seg mot dette ber vi om at rektor eller inspektør får skriftlig beskjed. Dette kan nye søkere også krysse av for når de fyller ut søknadsskjema.

 Som elev ved kulturskolen vil du få et brukernavn og passord for å logge deg inn på vår brukerportal som heter Speedadmin. Her vil du finne undervisningsrelatert informasjon som du trenger, samt kontaktinformasjon til din lærer. Vi ber foresatte logge seg inn og følge med på det som skjer på Speedadmin.