Epostsignatur

Innhold

Veiledning: Epostsignatur

Signaturmal og redigering av epostsignatur for Outlook - veiledning

Kommunen er tjent med at alle epostbrukere har en felles signatur, og denne signaturen er komponert for å fungere likt og ha en lik visning ved så vel intern som ekstern kommunikasjon. Det gjøres oppmerksom på at ikke all visning støttes støttes likt av alle epostlesere. Derfor er følgende forslag utarbeidet som beste felles multiplum for jevnest mulig visning.

Signaturen er Calibri 11 med fet font på navn og kommunenavn, slank/normal på resten. Kommunens epostverktøy Outlook har fonten Calibri som standard, så denne epostsignaturen viderefører disse attributtene. En plassbesparende linkmeny er strategisk satt opp i nedre del av signaturen.  

EPL (ettpunktsleksjon) i følgende formater finner man her:

Mal: Epostsignatur

Mal følger under. Klipp ut og lim inn malen i signaturfelt som forklart i overstående EPL.
(Tips for optimal innliming: Kopier teksten fra Word-EPL, høyreklikk og velg alternativet Behold kildeformattering ved innliming):

Med vennlig hilsen
TRUDE LUTT
Sangkonsulent

Vestre Toten kommune, pb 84, 2831 Raufoss 
Telefon/mobil: +47 102 03 040
E-post: trude.lutt@vestre-toten.kommune.no

   VESTRE TOTEN KOMMUNE

  Hjemmeside • Kommunebrosjyre
         Facebook •  Instagram 

 


Publisert: 14.02.2020 13:40
Sist endret: 21.02.2020 14:39